Uutiset

Hyvät asiat jäävät monesti näkemättä

Viitaten Hämeen Sanomien 28.5.2006 julkaistuun pääkirjoitukseen ”Vihjailu haittaa aina yhteistyötä ” haluaisin esittää kantaa muualta työyhteisöstä.

Olen samaa mieltä kirjoituksen kanssa siitä, että ilmaan heitetyt vihjailut, esiintyvät ne sitten missä tahansa työyhteisössä tai opiskelu/koulumaailmassa, ovat omiaan pahentamaan siellä työskentelevien ihmisten välejä.

Sen sijaan että kykenisimme näkemään hyviä asioita, pyrimme havainnoimaan asioita, joilla voisimme saada kyseenalaista keskustelua aikaan. Tällä keskustelulla ei saavuteta kehitystä eikä se koskaan toimi rakentavasti.

En voi ottaa kantaa kirjoituksessa käsiteltyyn keskusteluun, koska meillä sivullisilla ei ole tietoa asioiden kulusta.

Minusta on kuitenkin kiistaton tosiasia, että ne kehityksen askeleet, mitä Aulanko on ottanut viimeisen vuoden aikana, ovat olleet erinomaisia. Aulanko on nousemassa tai noussut uudelleen siihen kukoistukseen, missä se oli perustettaessa.

Tätä kehitystä tarvitsivat – ja tarvitsevat – sekä Aulanko että Hämeenlinna.

Työyhteisössä, missä tehdään yhteistyötä eri ikäisten, eri sukupuolta ja hyvin usein myös eri kansalaisuutta olevien ihmisten kesken, on helppoa hakea aina jokin tai joku, jonka katsotaan toimivan väärin.

Tehdessä voi tulla virheitä tahattomastikin, mutta monesti hyvät asiat, se aikaansaatu edistys, joka tekemisellä on saatu aikaan, jää näkemättä. Tai ainakin se jätetään huomioimatta, jos halutaan saada huomionarvo vihjailun keinoin toisaalle. Mutta ilman päätöksiä ja ilman tekemistä ei saada aikaan tapahtumia eikä edistystä.

Negatiivisuutta riittää maailman ääriin – minusta meidän tulisi ennen muuta täällä Suomessa, jossa tarvitsemme tiivistä yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä – eri yritysten välillä ja työyhteisöjen sisällä, hankkia uudet silmälasit ja katsella arjen asioita uusin silmin.

Ilman toimivaa yhteistyötä on meidän tulevaisuudessa kiristyvässä kilpailutilanteessa entistä hankalampaa pärjätä.

Jos keskitymme elämään ja näkemään hyviä asioita keskellämme, olomme muuttuu paremmaksi ja voimme kertoa näitä mahtavia asioita vielä toisillekin. Huomaamattamme työyhteisömme – ja oma arkemme muuttuu mielekkäämmäksi paikaksi olla.

Yhteistyö voi olla uudenlaisen keskustelun kautta rakentavaa ja hyvä olo ketjuuntuu eteenpäin.

Jaana Paavilainen

yrittäjä

Hämeenlinna

Mainos