Uutiset

”Iäkkäänkään ei tulisi kuolla itsemurhan kautta”

Kaikista itsemurhan tehneistä viidesosa on yli 65-vuotiaita. Vanhusten itsemurhamäärissä on tapahtunut pientä kasvua viime vuosina, sillä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 vastaava osuus oli noin 16,5 % hieman yli 1030 itsemurhan tehneestä.

Turun yliopiston yleislääketieteen professori emerita Sirkka-Liisa Kivelän mielestä ikäihmisten itsemurhista pitäisi olla huolissaan. Vanhusten itsemurha-aikeita voi olla hyvin vaikea tunnistaa, eivätkä he välttämättä viestitä suunnitelmistaan etukäteen kenellekään.

– Iäkkäänkään ei tulisi kuolla itsemurhan kautta, vaan pitäisi pyrkiä ehkäisemään iäkkäiden itsemurhakuolemia. Siinä masennuksen ehkäiseminen on keskeistä, Kivelä toteaa.

Vanhusten itsemurhia kuvastaa poikkeuksellinen tekotapojen raakuus nuorempiin ikäluokkiin nähden. Itsemurha tehdään tyypillisesti melko varmoilla menetelmillä, kuten ampumalla, lääkkeiden yliannostuksella tai hukuttautumalla.

– Iäkkäiden tekemien itsemurhien tavoitteena on nimenomaan kuolema, kun nuorissa on sellaisiakin, jotka yrittävät viestittää pahaa oloa, eivätkä haluaisi välttämättä tehdä varsinaisesti itsemurhaa, Kivelä toteaa.

Kivelä pitää myös mahdollisena, etteivät kuolemansyytilastot kerro koko totuutta ikäihmisten itsemurhien määrästä, vaan monet tapauksista jäävät pimentoon.

– Iäkkäille ihmisille ei tehdä helposti ruumiinavauksia, jolloin hoitolaitoksissa lääkkeillä tehdyt itsemurhat eivät tule välttämättä esille. Näistä jää varmasti osa rekisteröimättä itsemurhiksi.

Tilastokeskuksen mukaan 887 itsemurhan tehneestä vastaavasti alle 25-vuotiaita oli 11 prosenttia vuonna 2013.

Asiasanat