Uutiset

Ihmisiä pitää innostaa liikkumaan

Meillä ei ole koskaan ollut niin paljon palveluita kuin nyt. Emme ole koskaan voineet yhtä huonosti kuin nyt. Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten pahoinvointi. Lasten ja nuorten terveydestä ja elämäntavoista riippuu huomispäivän kansanterveys.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä terveydenhoito on yhteiskunnalle erityisen tuottava sijoituskohde, eikä pelkkä kuluerä. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille on kiistaton. Riittävä liikunta edistää kaiken ikäisten terveyttä ja toimintakykyä.

Ainakin joka kolmas suomalainen liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Tämä on paitsi yksilön kannalta valitettavaa, myös yhteiskunnan näkökulmasta ikävää. Ennenaikainen terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen tulee aiheuttamaan merkittävästi lisäkustannuksia terveydenhoitokuluihin ja jopa odotettavissa olevan eliniän laskua. Liikkumattomuuden lisääntyminen on suurin uhka kansanterveydelle.

Seuraavassa hallitusohjelmassa on suunnattava enemmän resursseja hyvinvointia lisääviin ja kehittäviin toimiin. Laiminlyönti tuottaa yhteiskunnalle suuren laskun tulevaisuudessa. Maahamme tarvitaan liikunnalliseen elämäntapaan aktivoivaa ja yhteisöllisyyttä rakentavaa politiikkaa hallinnonalasta riippumatta.

Lasten liikkumiseen vaikuttaminen on erityisen tärkeää. Liikunnallinen elämäntapa opitaan lapsena. Vanhempien esimerkin merkitys on kiistaton. Tänä päivänä myös perheiden yhteinen liikkuminen on tärkeää. Lisäksi tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisiä ponnisteluja liikkumattomuuden vähentämiseksi. Liikkuva Hämeenlinna -ohjelma on yksi esimerkki, jonka kautta asiaan voidaan pureutua.

Kolmannen sektorin toimijat, urheiluseurat ja yhdistykset ovat keskeisiä toimijoita terveyden edistämisessä. Juniorityön merkitys kansanterveydelle on valtaisa ja se ansaitsee riittävät resurssit. Tarvitaan myös toimivia olosuhteita, lähiliikuntapaikkoja ja osaavia ohjaajia. Jokaisella lapsella tulee oikeasti olla oikeus ja mahdollisuus liikkua haluamallaan tavalla. Oman itsensä ja meidän kaikkien yhteisen edun vuoksi.

Pelkät palvelut eivät tuo hyvinvointia, tarvitaan myös yhteistyötä ja kumppanuutta, ja omaa aktiivisuutta. Tätä kaikkea voidaan tukea kansallisen liikuntaohjelman avulla.

Sari Rautio

kansanedustajaehdokas (kok.)

Nuoren Suomen hallituksen jäsen

Hämeenlinna

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic