Uutiset

Ihmiskaupan uhrien määrä jatkaa kasvua – huolestuttava kehityspiirre näkyy myös Suomessa

Ihmiskaupan uhrien määrä on kymmenkertaistunut viimeisten seitsemän vuoden aikana Suomessa. Kun vuonna 2007 Suomessa raportoitiin olevan vain viisi ihmiskaupan uhria, viime vuonna heitä ilmoitettiin olevan 56. Vaikka luvut ovat pieniä moneen muuhun maahan nähden, YK:n huumeiden ja rikosten torjunnasta vastaavan toimiston (UNODC) johtaja  Kristiina Kangaspunta pitää Suomen kehityssuuntaa huolestuttavana.

– On kuitenkin vaikea sanoa johtuuko ihmiskaupan uhrien määrän kasvu todellisesta ihmiskaupan kasvusta Suomessa, vai onko nykyisin vain vähemmän piilossa olevia tapauksia.

UNODC on seurannut sekä maailmanlaajuista että eri maiden paikallista ihmiskauppatilannetta vuodesta 2003 lähtien. Sinä aikana lainsäädännöllisesti tilanne on parantunut huomattavasti kaikkialla maailmassa. Nykyisin lähes jokaisesta maasta löytyy ihmiskaupan kriminalisoiva lainsäädäntö, kun 2000-luvun alussa sitä ei ollut edes puolillakaan maailman maista.

Lainsäädännön parantumisesta huolimatta ihmiskaupasta annetaan erittäin vähän tuomioita. Yhtenä syynä Kangaspunta pitää sitä että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on yhä vaikeaa ja monet tapaukset pysyvät vieläkin piilossa.

– Ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta on välillä vaikea erottaa toisistaan, ja monet tapauksista todetaan salakuljetusrikoksiksi. Tällöin ihmiskaupan uhrit nähdään usein laittomina maahanmuuttajina, jolloin heidät karkotetaan maasta sen sijaan että he saisivat tarvitsemaansa tukea.

Ja silloin kun langettavia tuomioita ihmiskaupasta annetaan, ne ovat Kangaspunnan mielestä aivan liian pieniä tyrehdyttääkseen rikollista toimintaa.

– Matalat tuomiot johtavat siihen, että rikolliset pystyvät yhä jatkamaan toimintaansa riistämällä toisia ihmisiä. Esimerkiksi viime aikoina nigerialaisten ihmiskaupan uhrien määrä on kasvanut useissa maissa, kuten Suomessa. Joidenkin poliisitietojen mukaan taustalla uskotaan olevan hyvin pitkälle organisoitunut nigerialainen rikollisryhmä, toteaa Kangaspunta.

UNODC julkaisi viimeisimmän ihmiskauppatilannetta käsittelevän raportin marraskuun lopussa.

Maailmanlaajuinen ihmiskauppa tilanne oli näin hälyttävä vuosina 2010–2013:

Maailmalla

– 70 % ihmiskaupan uhreista on aikuisia naisia. Heistä 53 % on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.

– 62 % Afrikassa raportoiduista ihmiskaupan uhreista on lapsia. Aasiassa pakkotyö on yleisin ihmiskaupan muoto (64 % tapauksista).

– Yli kolmasosa (34 %) ihmiskaupasta tapahtuu maiden sisällä.

– Kaikista ihmiskaupan uhreista merkittävä osa on kotoisin Kaukoidästä.

– Kolme suurinta ihmiskaupan kohdealuetta ovat Lähi-idän rikkaat maat, Pohjois-Amerikka ja läntinen Eurooppa. Näille alueille virtaavat ihmiskaupan uhrit ovat pääosin kotoisin Etelä-Amerikasta, Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Etelä- ja Kaukoidästä sekä Keski-Euroopasta.

– 95 % maailman maista on ihmiskaupan kriminalisoiva lainsäädäntö. Vuonna 2003 ihmiskaupan kieltävä lainsäädäntö oli vain 42 % maailman maista.

Euroopassa

– Merkittävin ihmiskaupan muoto on seksuaalinen hyväksikäyttö.

– 80 % ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä.

– 65 % ihmiskaupan uhreista on aikuisia naisia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

– 3691 on raportoitujen seksikaupan uhrien määrä Hollannissa. Pohjoismaissa eniten seksuaalisen hyväksikäytön uhreja on Norjassa, 227 tapausta.

– 65 % EU-maissa olevista ihmiskaupan uhreista on myös kotoisin EU-alueelta.

– Yhdeksällä Euroopan maalla oli ihmiskaupan kieltävä lainsäädäntö vuonna 2003. Nyt lainsäädäntö löytyy 39 maalta.

– Ihmiskaupan uhreja saapuu läntiseen Eurooppaan kaikkialta maailmasta. Yhteensä uhreja on arvioitu olevan yli 130 eri maasta.

– EU:n Naisten oikeuksien valiokunta FEMM kokoaa parhaillaan tietoja ihmiskaupan lopettamiseksi olevaa strategiaa varten.

Suomessa

– Ihmiskaupan kieltävä lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2004.

– 126 henkilön epäillään syyllistyneen laittomaan ihmiskauppaan.

– Ihmiskaupan uhreja on raportoitu olevan 209. Heistä naisia on 118 ja lapsia 13.

– Uhreista 113 on tehnyt pakkotyötä.

– 81 on ollut seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.

– Uhrit ovat pääosin kotoisin Nigeriasta (42 henkilöä), Vietnamista (33), Etelä-Aasiasta (26) Itä-Euroopasta ja Keski-Aasiasta (24), muualta Afrikasta (23) ja Länsi- ja Keski-Euroopasta (20). Vastaavasti vuosina 2007–2010 uhrit olivat kotoisin Kiinasta (13), Somaliasta ja Itä-Euroopasta (12), Intiasta (10) ja Nigeriasta (8).

– Sisäministeriö kehittää parhaillaan uutta uhrien auttamisjärjestelmää, johon liittyvän lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2015.

 

Asiasanat