Uutiset

Ihmistä ei saa tuhlata

Kuntien tehtävä on tuottaa palveluita tavallisille ihmisille. Tämä yksinkertainen tosiasia unohtuu helposti, kun kuntien edusmiehet kalistelevat sapeleitaan valtiovallan kanssa. Kunnille ei saisi antaa uusia tehtäviä, jollei joku muu kustanna niitä sataprosenttisesti.

Siis mitä? Kunnat keräävät veroja kuntalaisilta palveluita, kuten kouluja, terveyskeskuksia ja päivähoitoa varten. Monista palveluista kuntalaiset maksavat jatkuvasti nousevia palvelumaksuja, mutta silti kuntien johto valittaa rahapulaa.

Ihmiset arvostavat kunnallisia palveluja ja ovat jopa valmiit maksamaan lisää veroja niiden turvaamiseksi. Tieto tästä voi saada ihmisen luontaisen ahneuden heräämään. Jos ihmiset ovat kerran valmiit maksamaan vaikka lisää, niin miksi pyrkiä säästämään tai miettimään miten palvelut voitaisiin tuottaa mahdollisimman järkevästi.

Kuntien palvelut syntyvät pääosin ihmisten työn tuloksena. Niitä tuotetaan asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Liian suuri osa kuntien työstä erityisesti hoivasektorilla tehdään määräaikaisten työntekijöiden voimin. Tämä vaikuttaa palvelujen laatuun ja työyhteisön kuormittuneisuuteen. Asiakkaan ja työntekijän yhteinen etu on, että työyhteisöjä kehitetään ja että tarpeettomista määräaikaisuuksista päästään eroon.

Aiemmin oli edullisempaa teettää työ pätkissä, koska määräaikaisten työntekijöiden eläke- sairausajan ym. edut olivat heikommat kuin vakituisilla työntekijöillä. Nykyisin pätkätyöt eivät ole säästöä kunnan kassaan vaan silkka tuhlausta ja sitä paitsi suurelta osin laitonta.

Pari vuotta sitten voimaan tullut työsopimuslaki kieltää pätkätyöt, ellei niihin ole erityistä perustetta. Kuntien tuottamien hoivapalvelujen tarve ei ole pätkittäistä tai sesonkiluonteista vaan jatkuvaa. Niin myös työvoiman tarve.

Työn tuottavuus heikkenee, kun työyhteisössä ihmiset vaihtuvat. Vakituinen henkilöstö joutuu kerta toisensa jälkeen perehdyttämään uuden työntekijän talon tavoille. Tiedonkulku pätkii, töiden organisointi on vaikeaa eikä pätkätyöläinen aina tiedä kaikkea mitä pitäisi. Eikä syy ole työntekijöiden, vaan työnantajan.

Julkisella sektorilla valitellaan jo nykyisin pulaa osaavista ihmisistä. Osaavat ihmiset osaavat arvostaa myös omaa elämäänsä ja turvallisuuttaan. Niinpä he hakeutuvat tilaisuuden tullen heitä paremmin kohtelevan työnantajan leipiin. Palasten sijaan halutaan koko leipä. Vielä nyt noita tilaisuuksia ei ole riittävästi, jotta ihmiset voisivat äänestää jaloillaan. Tulevaisuudessa pärjäävät ne kunnat ja yritykset, jotka osaavat arvostaa työntekijöitään.

On kummallista, että kunnissa pitää säästää rahaa, mutta ihmisiä ei. Pätkätöissä tuhlataan ihmistä. Pätkätyöt eivät ole valitettavasti vain julkisen sektorin ongelma, sillä yksityinen puolikin osaa olla epärationaalinen. Siellä yritysten riski ulkoistetaan työntekijöille pätkätöiden avulla.

PEKKO OKSANEN

Kirjoittaja on Hämeen Sanomien toimittaja.

pekko.oksanen@hameensanomat.fi

Äläys: Tulevaisuudessa pärjäävät ne kunnat ja yritykset, jotka osaavat arvostaa työntekijöitään.

Päivän lehti

5.6.2020