fbpx
Uutiset

"Illan kiisselit kasvoilla vielä aamulla" – vanhustenhuollon tila on ollut tapetilla jo pitkään, silti esille nousee yhä todella vakavia epäkohtia

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin tietoon on tullut, että valvontaviranomaisten määräämiä toimia ei olekaan tehty tai tilanne on joissain yksiköissä ensin parantunut ja sen jälkeen huonontunut uudelleen.
Paikasta toiseen muuttaminen on erittäin raskasta iäkkäille muistisairaille henkilöille, vanhempi oikeusasiamiessihteeri Lotta Hämeen-Anttila toteaa. Kuva: Ilkka Laitinen / arkisto
Paikasta toiseen muuttaminen on erittäin raskasta iäkkäille muistisairaille henkilöille, vanhempi oikeusasiamiessihteeri Lotta Hämeen-Anttila toteaa. Kuva: Ilkka Laitinen / arkisto

Vanhustenhoivassa tulee yhä esille todella vakavia epäkohtia perushoivassa ja huolenpidossa. Myös suoranaista kaltoinkohtelua esiintyy.

Näin sanoo vanhempi oikeusasiamiessihteeri Lotta Hämeen-Anttila eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.

Länsi-Suomen aluehallintovirasto joutui perjantaina osittain keskeyttämään Pihlajalinnan hoivakodin toiminnan Sastamalassa, koska asiakas- ja potilasturvallisuus oli vaarantunut merkittävästi.

Tämä ei valitettavasti ole edelleenkään yksittäistapaus, vaikka vanhustenhuollon tilasta on keskusteltu koko tämän vuoden.

– Ruokaa ei suostuta antamaan tai aamulla on vielä illan kiisselit kasvoilla, vessaan ei viedä ja märissä vaipoissa annetaan olla pitkiä aikoja. Onnettomuuksien välttämiseksi henkilöä voidaan pitää sidottuna liki vuorokauden ympäri. Kuntoutus ja mahdollisuus ulkoiluun unohdetaan kokonaan, Hämeen-Anttila luettelee.

Samantyyppisiä laiminlyöntejä on nostettu julkisuudessa esille myös Sastamalan tapauksessa.

Lisävirkoja saatu

Oikeusasiamiehen kanslia on ylin vanhustenhoivan valvontaa tekevä viranomainen.

Aikaisemmin kansliassa oli vain yksi esittelijä vanhusten oikeuksien valvonnassa. Eduskunnan myöntämällä määrärahojen lisäyksellä on palkattu yksi esittelijä lisää tämän vuoden loppuun.

– Lisäbudjetin avulla saatiin vielä kaksi lisävirkaa. Nyt näitä virkoja esitetään vakinaistettaviksi, Hämeen-Anttila selvittää.

Hänen mukaansa lisähenkilöstön avulla oikeusasiamies on voinut tehdä aiempaa enemmän tarkastuksia niin hoivakodeissa, palveluasumisessa kuin kotihoidossa.

Erityinen valvonnan kohde on se, miten sosiaali- ja terveyspalvelut hankkinut kunta on huolehtinut niiden valvonnasta.

Tulokset eivät niin hyviä

Tilanne vanhustenhuollon valvonnassakin on Hämeen-Anttilan mukaan yhä todella vaikea.

– Töitä Valvirassa, aluehallintovirastoissa ja monissa kunnissa on tehty hartiavoimin, mutta tulokset eivät ole niin hyviä kuin voisi kaiken asian saaman julkisuuden jälkeen olettaa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin tietoon on tullut, että valvontaviranomaisten määräämiä toimia ei olekaan tehty tai tilanne on joissain yksiköissä ensin parantunut ja sen jälkeen huonontunut uudelleen.

Hämeen-Anttila kertoo, että viranomaiset ovat myös joutuneet vaikean tilanteen eteen, kun on koettu, ettei palveluyksikön toimintaa ole voitu lopettaa, koska ei ole ollut osoittaa mitään muuta kelvollista paikkaa, minne vanhukset voisi asuttaa.

– Paikasta toiseen muuttaminen on myös erittäin raskasta iäkkäille muistisairaille henkilöille.

Nostetaan jopa syyte

Oikeusasiamiehen kanslian mukaan apulaisoikeusasiamiehen kannanottoja noudatetaan toisaalta hyvin ja vakavia tilanteita on saatu korjattua.

– Tiedossa on, että oikeusasiamies voi vakavimmissa tapauksissa vaikka määrätä esitutkinnan suoritettavaksi tai syytteen nostettavaksi.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin arvioi parhaillaan, mihin toimenpiteisiin hän ryhtyy sen varmistamiseksi, ettei vanhusten oikeuksien toteutuminen vaarannu sen vuoksi, että yksityinen palvelun tarjoaja ei noudata valvovien viranomaisten määräyksiä.

Apulaisoikeusasiamies on myös ottanut omana aloitteena tutkittavaksi useita vanhusten hoivan toteuttamiseen liittyviä kauaskantoisia kysymyksiä, kuten muun muassa kunnan sosiaalitoimen toiminnan muistisairaan vanhuksen tarvetta vastaavien sosiaalipalvelujen turvaamisessa.

– Myös kotihoidossa on yhä lisättävä valvontaa, Hämeen-Anttila muistuttaa.

Valvonnan työnjako

Aluehallintovirastot valvovat oman alueensa kuntien palvelujen järjestämistä sekä muiden julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Valvira käsittelee valvonta-asian silloin, kun kyseessä on koko maata tai useampaa aluetta koskeva asia tai on olemassa omaisen epäily mahdollisesta hoitovirheestä, joka olisi aiheuttanut henkilön kuoleman.

Valvira antaa myös hoidon asianmukaisuudesta lausuntoja poliisille, kun oikeuslääketieteellisissä kuolemansyynselvityksissä tulee esiin mahdolliseen hoitovirheeseen viittaavia seikkoja.

Eduskunnan oikeuskansleri ja oikeusasiamies ovat ylimpiä laillisuusvalvojia.

Oikeusasiamiehen toimenkuvaan kuuluu vanhuspalveluasioissa myös valvonnan valvonta eli ovatko kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira huolehtineet niiden vastuulle kuuluvasta valvonnasta.

Menot