Uutiset

Ilmastonmuutos jatkuu

Maapallon ilmasto lämpenee, ja syyllinen on paljolti íhminen itse. Suurin lämpenemisen syy on laajamittainen öljyn käyttö, sillä fossiilisten polttoaineiden poltto vapauttaa ilmaan hiilidioksidia, kasvihuonekaasuista toiseksi tärkeintä vesihöyryn jälkeen.

Ihmiskunta pystyy hillitsemään kasvihuoneilmiötä, mutta on liian myöhäistä yrittää estää kehitystä kokonaan, sanoo Lammin biologisen aseman tutkija, filosofian tohtori Jorma Keskitalo.

Keskitalon mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on olemassa kahdenlaisia keinoja: tekniset ratkaisut eli öljyä korvaavien vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen ja energian säästäminen.

-Tarvitsemme koko vaihtoehtoisten energiamuotojen kirjon korvaamaan öljyä. Kaikki vaihtoehdot ovat kalliita tai hankalia käyttää, eivätkä nekään välttämättä ole ympäristöystävällisiä.

Vaihtoehdoilla on kiire
Vaihtoehtojen kehittämisellä ja käyttöönotolla on kiire. Keskeiseen asemaan nouseekin energian säästäminen. Nyt globaalitalouden raaka-aineita ja valmiita tuotteita rahdataan ja ihmiset matkustavat ympäri maailmaa.

Tutkijan mukaan raaka-aineiden rahtikuluja on pakko ennen pitkää rajoittaa. Lähituotanto ja joukkoliikenne nousevat arvoonsa. Keskitalo korostaa, ettei hänellä ole mitään globaalitaloutta vastaan, mutta talouden lait pakottavat muutoksiin.

-Tätä eivät ole ottaneet huomioon tulevaisuusvisionäärit, jotka uskovat globaalitalouden jatkuvan samanlaisena, Keskitalo viittaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Anne Brunilan globalisaatiotyöryhmään.

Keskitalon mukaan ilmastonmuutos jatkuu sittenkin, vaikka kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehään pystyttäisiin vakiinnuttamaan.

-Tällä hetkellä kysymys on siitä, millaisen ilmastonmuutoksen siedämme. Kansainvälisesti on katsottu, että kahden asteen lämpötilan nousua pidetään siedettävänä ja siihen tähdätään.

Jokainen voi havaita ilmaston muuttuneen. Talvet ovat lyhentyneet eivätkä lauhat ja kylmät talvet vaihtele enää entiseen tapaan. Viime tammikuussa, keskellä talvea, oli rajuja tulvia.

Halvan öljyn aika on ohi
Hiilidioksidia on ilmakehässä nyt ennätyksellisen paljon. Määrä on kohonnut 30 prosenttia sadan viime vuoden aikana. Maapallon lämpötila on kohonnut samana aikana 0,6 astetta.

-Ihminen syytää hiilidioksidia ilmakehään lähinnä kahdella tavalla: fossiilisia polttoaineita, ennen kaikkea öljyä polttamalla, ja maankäytöllään, mikä sisältää metsien hävittämisen.

Metsien hävittämisessä puihin sitoutunut hiilidioksidia vapautuu ilmaan. Kestävä metsätalous sen sijaan merkitsee, että uudet puut sitovat hiilidioksia yhtä paljon kuin ilmaan on vapautunut hakkuissa.

Ongelma on, ettei sademetsien hävittäminen ole pysähtynyt, vaan jatkuu varsinkin Amazonian alueella. Amazonian metsät ovat säilyneet pitempään kuin muualla, jossa sademetsät on hävitetty jo 1900-luvun alkupuolella.

Öljyn merkitys energiatuotannossa on kasvanut huimasti sadan viime vuoden aikana. Se syrjäytti 1900-luvun alussa kivihiilen, toisen paljon käytetyn fossiilisen polttoaineen.

Halvan öljyn aika on kuitenkin ohi. Öljyä tuotetaan jo vähemmän kuin sitä kulutetaan ja sen hinta nousee todennäköisesti vielä rajusti lisää. Öljystä on joka tapauksessa luovuttava, koska sen saanti vaikeutuu entisestään.

Kivihiiltä riittää sadoiksi vuosiksi, mutta se saastuttaa voimakkaasti, joten siitä ei ole öljyn korvaajaksi. -Kivihiilen ongelma on se, että sen käyttö lisääntyy rajusti teollisuuttaan kehittävissä maissa, erityisesti Kiinassa.

Kioton tietä eteenpäin
Kioton ilmastosopimus tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mutta sopimusaika päättyy vuonna 2012. Keskitalo sanoo, ettei sopimusta sen jälkeen tulla jatkamaan, koska siinä eivät ole mukana kehitysmaat ja Kiina, kehitysmaista suurin.

-Ennen Kioton sopimuksen päättymistä on luotava ilmastostrategia, miten kansainvälinen yhteisö jatkaa vuoden 2012 jälkeen.

Tyynenmeren valtiot ovat solmineet oman ilmastosopimuksensa Yhdysvaltain johdolla. Sopimus ei kuitenkaan velvoita maita mihinkään. Sopijamaat sitoutuvat vain kehittämään tekniikkaa.

Kioton sopimus oli ensimmäinen askel kansainvälisessä yhteistyössä, ja Keskitalon mukaan sitä tietä tulee jatkaa. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä ilmastouhan hillitsemiseksi.

Keskeinen kansainvälinen elin on YK:n alainen, hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC. Elin yhdistää 2500 asiantuntijaa ja ympärisöviranomaista, jotka vaihtavat tietoja taaphtuneista ilmastonmuutoksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Lähde: Jorma Keskitalo, Maapallon muuttuva ilmasto, Tammi 2005.