fbpx
Uutiset

Ilotulitevarasto on saamassa jatkoa ympäristöluvalleen

Ilotulitteita varastoiva ja koeampuva Moxom oy on saamassa jatkoa ympäristöluvalleen Janakkalassa. Ympäristölautakunta päätti asiasta tiistaina. Lupa saa lainvoiman, mikäli siitä ei valiteta.

Uusi lupa kiristää koeammuntojen maksimimelutasoa, jonka desibelimäärää lasketaan 75:stä 65 desibeliin. Janakkalan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen sanoo, että kyse on “aikamoisesta” kiristyksestä.

– Osa tuotteista jää testaamatta tämän takia – ja osa tuotteista jää testaamatta myös nykyisten lupamääräysten takia.

Asutus hieman lisääntynyt

Tamminen päätti esittää melutason alentamista, koska olosuhteet ilotulitevaraston ympäristössä ovat jossain määrin muuttuneet ja muuttumassa. Tervakosken Punkan seudulla on toteutettu vesihuolto osuuskuntapohjaisesti, mikä edesauttaa asutuksen lisääntymistä alueella.

Ilotulitevarasto sijaitsee työpaikka-alueella vanhan ja uuden kolmostien välissä, mutta läheinen Punkantien varsi on kylämäistä aluetta. Ilotulitevaraston lähistölle on rakennettu omakotitaloja.

– Laissa ei ole säädöksiä, jotka koskisivat ilotulitteiden aiheuttamaa melua, mutta olemme pitäneet vertailukohtana ampumaratoja koskevaa lainsäädäntöä. 65 desibelin maksimimelutaso on peräisin sieltä, Tamminen sanoo.

Varaston nykyinen ympäristölupa sai lainvoiman vuonna 2004. Tuolloin lupaprosessi oli pitkä ja monivaiheinen. Valituksia käsiteltiin Vaasan hallinto-oikeudessa ja osin myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Ympäristölautakunta sai neljä muistutusta Moxomin hakemuksen takia. Yhdessä muistutuksessa oli 21 allekirjoittajaa. Muistutuksissa vaadittiin luvan kumoamista.

Ammunta-ajat ennallaan

Maksimimelutason vähentäminen on ainoa muutos, joka on tulossa ympäristölupaan. Esimerkiksi ammunta-aikojen rajoitukset jäävät ennalleen. Yritys ei edes esittänyt olennaisia muutoksia lupaansa.

Lupakäsittelyssä on kysymys lupamääräysten tarkistamisesta. Yrityksen olisi tullut jättää hakemus tarkistamista varten jo vuoden 2010 loppuun mennessä, mutta se jätti sen vasta kehotuksen jälkeen viime vuoden lopulla. (HäSa)

Menot