fbpx
Uutiset

Ilotulitevarasto valittaa ympäristöluvasta

Moxom oy ei ole tyytyväinen Janakkalan ympäristölautakunnan tekemään ympäristölupapäätökseen. Ilotulitevarasto on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölautakunta päätti huhtikuussa kiristää ilotulitteiden koeammuntoja koskevia määräyksiä. Uusi lupaesitys laski desibelien määrän 75:stä 65 desibeliin.

“Uusi ympäristölupa estäisi koeammunnat”

Tällainen melutason alentaminen merkitsee Moxomin mukaan sitä, ettei koeammuntaa käytännössä enää voitaisi harjoittaa.

Ympäristölupaesitykseen on myös lisätty kohta, jota Moxom vastustaa. Siinä määrätään, että toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mitkä tuoteryhmät alittavat 65 desibelin tason. Vuosiraportista tulisi lisäksi käydä ilmi toiminta-ajat, ammutut tuotteet ja määrät.

Varaston nykyinen ympäristölupa sai lainvoiman vuonna 2004. Nyt on kyse lupamääräysten tarkistamisesta.

Vanha lupa on voimassa siihen asti, kunnes uusi saa lainvoiman.

Ilotulitevarasto on toiminut Tervakosken Punkalla vuodesta 1991. (HäSa)

Menot