fbpx
Uutiset

Ilveskodille pyritään löytämään uusia tehtäviä

Ilveskoti keskittynee tulevaisuudessa geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen, ikäihmisten kuntoutuspalveluihin sekä hyvinvoinnin vaalimiseen. Ilveskodin Tulevaisuus -työryhmän raportti valmistuu syksyllä.

– Sotainvalidit ja -veteraanit alkavat olla yhdeksänkymppisiä eli sairas- ja veljeskotien työ muuttuu nopeasti. Sotainvalidien laitoshoidon paikat saattavat kuitenkin olla täynnä vielä monta vuotta, sanoo Ilveskodin johtaja Liisa Lähteenmäki.

Ilveskodin painopiste tulee jatkossa olemaan vanhuksissa, mutta myös nuorempia voidaan ottaa kuntoutukseen.

– Aivohalvauspotilaat voivat olla nuorempiakin, esimerkiksi kuusikymppisiä. Muistisairaat saattavat puolestaan olla jopa viisikymppisiä, muistuttaa Ilveskodin ylilääkäri Heikki Roilas.

Liisa Lähteenmäki toivoo, että kaupunki osoittaisi jatkossa Ilveskodille selkeät tehtävät, joissa olisi mukana myös kehittämistyötä.

Ilvesmajan tulevaisuudesta on tehty jo päätöksiä. Kun sotainvalidit eivät tarvitse enää palvelutalon asuntoja, kevennetään hoitoa entisestään. Kymmenessä vuokra-asunnossa saattaa tulevaisuudessa käydä esimerkiksi vain kotihoito.

– Toistaiseksi on löytynyt vielä niin hyväkuntoisia sotainvalideja, että he ovat pärjänneet Ilvesmajassa. On kuitenkin ihan lähivuosien asia, että heitä ei enää löydy, Lähteenmäki sanoo.

Yhteistyötä lähikuntien kanssa

Hämeenlinnan kaupunki arvioi, ettei tule tarvitsemaan koko Ilveskodin kapasiteettia käyttöönsä. Tämän vuoksi Ilveskoti pyrkii jatkossa laajentamaan aluettaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on yksi Ilveskodin tilaajista.

– Saattaahan sieltä tulla kuntoutukseen vaikka joku, joka on Hämeenlinnasta kotoisin, Liisa Lähteenmäki sanoo.

Ilveskoti pyrkii laajentamaan toimintaansa etenkin lähikuntien alueelle, esimerkiksi Hattulaan ja Janakkalaan. Myös Lahden seudulta saattaa tulla tulevaisuudessa kuntoutujia Hämeenlinnaan.

– Avo- ja ryhmäkuntoutukset on välimatkojen vuoksi tarkoitettu ilman muuta vain hämeenlinnalaisille. Hattulasta tai Janakkalasta voisi ehkä myös tulla, mutta ei oikeastaan sen kauempaa, Lähteenmäki arvioi.

Sotainvalideja ja -veteraaneja Ilveskotiin on tullut 36 eri paikkakunnalta ympäri Suomea, sillä sotainvalidit saavat päättää, minne menevät kuntoutukseen. (HäSa)

SUOMEKSI: Geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa ja ylläpitää vanhuksen korkein mahdollinen toimintataso sairauksista ja vammoista huolimatta.

Menot