fbpx
Uutiset

Ilveskoti suuntaa geriatriseen kuntoutukseen

Sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutusta varten perustettu Hämeenlinnan Ilveskoti haluaa kehittää toimintaansa geriatrisen kuntoutuksen suuntaan. Samankaltainen muutos on edessä Suomen muillakin 1980 ja -90 -luvuilla lähinnä sotaveteraanien tarpeisiin perustetuilla sairas- ja veljeskodeilla,

Ilveskodin johtaja Liisa Lähteenmäki kertoo, että Ilveskodin tulevat asiakkaat valitsee lähinnä julkinen terveydenhuolto, mutta rinnalla säilytetään myös mahdollisuus maksaa palveluista itse.

-Koko sosiaali- ja terveydenhuolto on suuressa murroksessa. Meidän on pystyttävä vastaamaan haasteeseen, Liisa Lähteenmäki sanoo. Hänen mukaansa Ilveskoti tarjoaa geriatrisen kuntoutuksen ohella psykososiaalista kuntoutusta. Esimerkkinä hän mainitsee omaishoidettavat ja heidän hoitajansa, jotka voisivat yhdessä tulla kuntoutukseen.

Kuntoutuskotien asukkaina ja asiakkaina olevat sotaveteraanit vähenevät korkean ikänsä takia nopeasti. Tämän takia Valtiokonttori yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on ryhtynyt etsimään uutta järkevää käyttöä sairas- ja veljeskodeille.

Ennaltaehkäisevää ja kotiuttavaa kuntoutusta

Sove-tulevaisuushankkeeksi nimetty projekti selvittää palvelujen markkinat ja kysynnän, keinot tehostaa sairas- ja veljeskotien palveluja, etsii työkaluja kotien tehokkaaseen taloudelliseen johtamiseen, selvittää toiminnan uudelleen suuntaamista ja auttaa koteja tuotteistamaan palvelujaan.

Tarkoituksena on, että kodit vastedes antavat ennaltaehkäisevää ja kotiuttavaa kuntoutusta ikääntyneille. Kummatkin tukevat kotona mahdollisimman pitkään asumista, vähentävät raskaampien hoitomuotojen tarvetta ja toivottavasti parantavat elämänlaatua. Taustalla on tietenkin pyrkimys vähentää kuntien terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Ennaltaehkäisevä kuntoutus on tarkoitettu vielä kotona asuville iäkkäille, jotta voitaisiin lykätä raskasta hoitoa sisältävien asumispalvelujen tarvetta. Kotiuttava kuntoutus on tarkoitettu sairaalassa hoidetuille iäkkäille, jotta kokonaishoitoaikaa voidaan lyhentää. Tämä ryhmä on jaettu aivoverenkiertohäiriöiden, lonkkamurtumien ja epäselvistä syistä usein poliklinikalla käyvien potilaiden alaryhmiksi.

Hämeenlinnan Ilveskoti on yksityinen säätiö, jonka säädekirjassa vuodelta 1987 määritellään sotaveteraanien jälkeen toiminnaksi hämeenlinnalaisten vanhusten ja vammaisten palveleminen. Viime vuonna kodissa oli kuntoutettavana kaikkiaan noin 600 eri asiakasta 36 kunnasta. Ilveskodin 43 ympärivuorokautisella paikalla asuu vakituisesti 17 sotainvalidia. Ympärivuorokautisen palvelun ohella tarjolla on monenlaisia päiväsaikaisia kuntoutuspalveluja. (HäSa)

Menot