Uutiset

Innopark-arvio viivästyy ehkä kesäkuulle

Saattaa olla, ettei tarkastuslautakunnan Innopark-arvio ehdi vielä toukokuunkaan valtuuston kokoukseen.

Lautakunnan puheenjohtaja Raija Niemi (sd.) kertoo, että KHT-yhteisö Deloitte & Touche pääsi käytännössä vasta viime viikolla aloittamaan työnsä, jonka tarkastuslautakunta on siltä tilannut.

Niemi ei halua vielä valottaa, millaista työtä Deloitte & Touche on tarkastuslautakunnalle tekemässä.

Lautakunta tilasi myös oikeustieteen lisensiaatti Mikko Knuutiselta selvityksen, jonka kohteesta Niemi ei halua kertoa sen enempää tässä vaiheessa.

Knuutinen on julkisoikeuden asiantuntija, joka on perehtynyt erityisesti päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin.

Deloitte on erikoistunut tilintarkastukseen, riskienhallintaan, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviin kysymyksiin.

Se kuuluu kansainväliseen Deloitte Touche Tohmatsu Ltd –yritysryppääseen.

Arvio kaupungin päätöksenteosta

Kaupunginvaltuusto pyysi ponnessaan lokakuussa tarkastuslautakuntaa arvioimaan kaupungin päätöksentekoprosessin ja omistajaohjauksen toteutumista Innoparkissa vuosina 2006–2011.

Tuolloin ajatuksena oli, että arviointi olisi voinut valmistua alkuvuodesta.

Tarkastuslautakunta on kuitenkin pyytänyt lukuisia lisäselvityksiä myös kaupungin tilintarkastusyhteisöltä Audiatorilta ja työ on pitkittynyt.

– Meillä on nyt sovittuna seuraava kokous 16. toukokuuta. Jos Deloitte saa työnsä valmiiksi ennen sitä, olemme valmiita aikaistamaan kokoustamme, jotta asia saataisiin toukokuun valtuustoon, Raija Niemi selittää.

Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 21. toukokuuta.

– Ennen kuin Deloitten työ valmistuu, meillä ei ole riittävästi eväitä valtuustolle tehtävään esitykseen. Ehkä on realismia ennakoida, että saamme selvityksen vasta kesäkuun valtuustoon, mutta sinne sen kyllä pitää ehtiä.

Erityinen tarkastus

Jo aikaisemmin Teknologiakeskus Innoparkin taloutta ja hallintoa on erityisessä tarkastuksessa tutkinut niin ikään kansainväliseen yritysryppääseen kuuluva PricewaterhouseCoopers oy.

Sen päätelmiin kuului, ettei talouden seuranta Innoparkissa ollut riittävää ja raportointikin oli puutteellista. Varsinaisia väärinkäytöksiä ei löydetty.

Erityisesti kaupunkilaisten ja päättäjien keskuudessa ovat epäilyjä herättäneet yhtiön ottamat korkojohdannaiset, joiden pelätään tuottavan tulevaisuudessa kaupungille ehkä suuriakin tappioita. (HäSa)

Menot