Uutiset

Innopark sai maksuhäiriön

Saatavaa haetaan tratalla ja luottoluokitusta alennettiin. Toimitusjohtaja kiistää vaikeudet.
Suomen Asiakastiedon mukaan Innoparkin talous on heikoilla kantimilla. Yhtiölle on kirjattu maksuhäiriö, koska siltä on jouduttu hakemaan 85 euron saatavaa tratalla.
Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokituksessa Inno-
parkin luokitus on laskettu A+:sta A:han. A on seitse-
mänportaisella asteikolla kolmanneksi heikoin luokitus. Asiakastieto toteaa, että maksuhäiriö lisää yritykseen liittyvää riskiä. Innoparkin toimitusjohtajan Mikko Koivulehdon mukaan tratta kuuluu samaan sarjaan kuin yhtiön tytäryhtiöiden joutuminen protestilistalle.
-Kun muutimme taloushallintoa, tilitoimisto jätti osan asioista hoitamatta.
Koivulehto kuvaa trattaa prosessiasiaksi, joka ei huolestuta. Hänen mielestään jonkin muun yhtiön vastaavaan trattaan ei edes puututtaisi.

Kertaluottoa ei enää suositella

Asiakastieto ei enää anna suositusta kertaluotosta, jonka Innoparkille voisi antaa kaupankäynnissä. Syyksi ilmoitetaan yhtiön maksukäyttäytyminen. Asiakastieto ei kuitenkaan esitä vain käteiskauppaan siirtymistä. Sitä se esittää vain kaikkein heikoimpien yhtiöiden kanssa asioiville.
-En tunne asiaa. Jos ajatellaan Innoparkin liikevaihtoa, 85 euroa on marginaalinen lasku. Meillä on iso määrä laskuja, jotka olemme maksaneet, Koivulehto sanoo.
Luottotietoyhtiön mukaan maksun saaminen Innoparkilta kestää 138 vuorokautta. Toimialan ostovelkojen keskiverto kiertoaika on 53 vuorokautta. Koivulehto arvioi, että yksi 85 euron lasku on kirjannut luottotietoihin tällaisen maksuajan.
-Taatusti maksamme tätä nopeammin laskumme. Maksamme laskut ajallaan.
Suomen Asiakastieto ei näe Innoparkin luottokelpoisuudessa juuri mitään muuta kelvollista kuin taustan. Taustalla ilmeisesti tarkoitetaan vahvoja omistajia ja kaupungin takausta luotoille.
Maksutavasta Asiakastieto antaa alimman arvosanan negatiivinen. Taloutta luonnehditaan heikoksi. Tausta arvioidaan tyydyttäväksi.
Innoparkin kaksi tytäryhtiötä joutui vuoden vaihteessa protestilistalla, koska verottaja haki niiltä ennakonpidätysten ja arvonlisäverojen tilityksiä. Innopark Ventures oli jättänyt tilittämättä 13?535 euron verot. FMS-Palveluilla oli verovelkaa 8573 euroa.

Ei ole pakko hakea rahaa

Innopark pyysi kaupungilta lupaa, että se saa käyttää korkojohdannaisten tuloja myös lainojen korkojen maksamiseen. Koivulehto kiistää jyrkästi, että yhtiön taloudellinen tilanne pakottaisi sen hakemaan tällä tavoin lisää varoja käyttöönsä.
-Korkotuottojen käytössä ei ole kysymys siitä, että jotakin pitäisi nopeasti tehdä. Pärjäämme ilmankin, mutta on syytä katsoa tulevaisuuteen.
Koivulehdon mielestä on kohtuullista, jos Innopark saa käyttää johdannaistuloja niistä syntyvien verojen maksamiseen. (HäSa)
Maksutavasta Asiakastieto antaa
alimman arvosanan negatiivinen.

Sulauttaminen sai sinetin

Kaupunginhallitus hyväksyi Innoparkin esityksen tytäryhtiöiden sulauttamisesta emoyhtiöön. Innopark saa siten viedä päätöksen valmistelemansa kuuden yhtiön fuusion.
Kaupunginhallitus päätti alun perin, että tytäryhtiöt on purettava. Innoparkin mukaan yhtiöiden purkaminen merkitsisi, että osa niistä pitäisi asettaa konkurssiin.
Päätöstä sulautumisesta on arvosteltu sanomalla, että asiassa kävellään kaupunginvaltuuston päätösten yli. Virallisesti kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan ole tehnyt päätöstä yhtiöiden purkamisesta.
-Mielestäni on järkevä tapa lopettaa yhtiöt sulauttamalla ne. Yhtiöiden selvitystila ei auttaisi, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) sanoo.
Vekan mielestä julkisomisteisessa yhtiössä laskuja ei pidä maksattaa muilla. Yhtiöiden toiminta on tyylikästä lopettaa sulauttamalla.

Innoparkin joidenkin tytäryhtiöiden velat ovat varoja suuremmat. Innopark joutuu siten kirjaamaan tappioita tytäryhtiöiden sulauttamisesta.
Kaupunginhallitus esittää lisäksi valtuustolle, että Innopark voi käyttää korkojohdannais-
ten tuottoja niistä aiheutuvien veroseuraamusten maksamiseen ja että muilta osin ohjauksesta voi päättää kaupunginhallitus.
Valtuusto saa asian käsiteltäväksi huhtikuun alussa.
Kommentti

Lisää tukea tarvitaan

Kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa, että Innoparkin on rahastoiva korkojohdannaisista ansaitut eurot. Rahat piti käyttää esimerkiksi johdannaisten tappioiden paikkaamiseen.
Päätös oli johdonmukainen, koska johdannaiset on rakennettu niin, että aluksi ne tuottavat. Tulevien vuosien tappiot taas saattavat paisua suuriksikin.
Oli yllättävää, että Innoparkin asioista nykyisin vastaava apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo toi kaupunginhallitukselle esityksen, että Innopark saa käyttää johdannaistuloja korkoihin. Isosuon päätösehdotuksen mukaan kaupunginhallitus olisi noin vain kävellyt valtuuston ylitse.
Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Isosuo toi ehdotuksen, että johdannaisten tuloja saa käyttää niistä aiheutuvien verojen maksamiseen. Päätös viedään vielä valtuuston vahvistettavaksi. Uusi ehdotus tuntuu johdonmukaiselta ja kohtuulliselta.

Miksi kaupungin johto halusi muuttaa kaupunginvaltuuston päätöksen johdannaisten tuloista? Huhtikuussa valmistuu tarkastuslautakunnan arviointi päätöksenteosta Innopark-asioissa. Eikö olisi kannattanut odottaa ainakin tätä raporttia ja kaupungin luottamuselinten reagointia siihen? Innoparkin asioihin on joka tapauksessa palattava valtuustotasolla.
Selitys on ilmeisesti se, että Innoparkin taloutta halutaan vaivihkaa pönkittää. Yhtiö tarvitsee tavalla tai toisella lisää kaupungin tukea eikä se kestäisi pienintäkään korkojen nousua.

Päivän lehti

29.1.2020