Uutiset

Innoparkista kaupungille yhdeksän miljoonan tappiot

Teknologiakeskus Innoparkin taloudellinen ahdinko tuo Hämeenlinnan kaupungille yhteensä yhdeksän miljoonan euron ylimääräiset kulut, jos kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyvät apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon esityksen.

Kaupunki on lopettamassa kuusi Innoparkin alaisuudessa toiminutta yritystä, joiden lainoista, luotoista ja rahastosijoituksista kaupunki kirjaa itselleen 5,9 miljoonan euron tappiot.

Lisäksi kaupunki maksaa yhtiölle 2,2 miljoonaa euroa aiempien vuosien tappioiden ja yhtiöjärjestelyistä koituvien kustannusten kattamiseen ja muuttaa Innoparkille myöntämänsä 0,9 miljoonan euron kassalainan korottomaksi 15 vuoden lainaksi.

Suunnitelma selviää perjantaina julkaistusta Isosuon esityksestä ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle.

Järjestelyjen lisäksi kaupunki odottaa Innoparkilta kolmen viikon kuluessa yksityiskohtaista selvitystä siitä, miten yhtiö on käyttänyt valtuuston 2006 takaaman kiinteistöinvestointiin tarkoitetun lainan ja kaupunginhallituksen 2009 konekannan siirtoon myöntämät 1,1 miljoonaa euroa.


Moreeni ja Lammi eivät vetäneet yrityksiä

Teknologiakeskus Innopark on tehnyt tappiollisen tilinpäätöksen useana vuotena peräkkäin. Viime vuoden tilinpäätöksessä yhtiön taseeseen kertynyt tappio oli 1,65 miljoonaa euroa.

Alijäämä on johtunut pääosin Moreenin ja Lammin alueiden kiinteistöliiketoiminnan tappioista sekä kone- ja metalliteollisuuden kehittämisestä Innosteel Factory Oy:ssä ja FMS-palvelut Oy:ssä.

Moreenissa suurimmat vaikeudet ovat olleet Steel-rakennuksen vuokrauksessa, joka ei ole onnistunut suunnitellusti. Tuotantoon ja logistiikkaan keskittyneellä alueella ei ole ollut kysyntää Innoparkin tarjoamille toimistotiloille. Myös Lammin Innotawast-kohteeseen on epäonnistuttu saamaan pikäaikaisia vuokralaisia, koska kohteen sijaintia on pidetty syrjäisenä.


Toiminta keskitetään kahteen yhtiöön

Kaupunki pyrkii tasapainottamaan teknologiakeskuksen talouden uudistamalla konsernin rakenteen, lakkauttamalla sen kuusi tappiollista tytäryhtiötä sekä korottamalla yhtiön lainapäämaa 2,2 miljoonalla eurolla.

Lakkautettavat yritykset ovat Innopark Ventures, Innopark Facilities, Innosteel Factory, FMS-palvelut, Suomen lähilämpöyhtiöt ja NR-kiinteistöt.

Tulevaisuudessa konsernin toiminta keskitetään kahteen yhtiöön. Teknologiakeskus Innopark toteuttaa kiinteistöliiketoimintaa Innopark-kiinteistöissä Visamäessä ja Moreenissa. Innopark Programmes vastaa puolestaan yhtiön kehittämistoiminnasta, joka on tähän mennessäkin kattanut omat kulunsa.

Visamäen kampusalueesta on tarkoitus kehittää korkeakoulukeskus, jonne keskitetään Hamkin Hämeenlinnan toimintojen lisäksi Innoparkin teknologiakeskus- ja yrityskehitystoiminta.

Lisäksi Innoparkin kiinteistöliiketoiminta yhdistetään Kantolan Kiinteistöjen kanssa ja Pan-ravintolat Oy myydään Linnan Ateriat Oy:lle.


Budjettivaikutus 1,6 miljoonaa

Kaupunki kattaa Innoparkista aiheutuvat ylimääräiset menot ottamalla elinkeinorahastostaan 2,2 miljoonaa ja yleisestä vahinkorahastostaan 4,3 miljoonaa.

Lisäksi tämän vuoden alijäämä kasvaa noin 1,6 miljoonalla eurolla. 0.9 miljoonan euron kassalainan muuttaminen pitkäaikaiseksi lainaksi ei vaikuta kaupungin tulokseen.

Järjestelyn yhteydessä sovitaan myös siitä, että Innoparkin tekemät korkojohdannaissopimukset siirtyvät vuonna 2016 kaupungin vastuulle. Niiden tuotoksi yhtiö on arvioinut noin 7,2 miljoonaa euroa. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020