Uutiset

Internetin seuranta on tärkeää ennaltaehkäisyä

Sisäasiainministeriön turvallisuusasioiden johtoryhmä kokoontuu tänään aamupäivällä Norjan tapahtumien vuoksi. Kokouksessa tehdään ensiarvio siitä, onko Suomessa tarvetta toimenpiteille Norjan väkivallantekojen takia. Asialistalla ovat muun muassa kokoontumisten ja kokousten turvajärjestelyt.

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) uskoo, että vastaavien tapausten ennaltaehkäisemisessä internetin ja mahdollisten ääriliikkeiden julkaisujen seuranta on tärkeässä asemassa. Myös ihmisten kynnystä ilmoittaa poliisille esimerkiksi internetistä löytämästään häiriintyneestä materiaalista tulisi madaltaa.

Räsäsen mukaan kokouksessa käsitellään myös aselainsäädäntöä, kotitekoisten räjähteiden lähtöaineiden myynnin lainsäädännön tiukentamista sekä poliisien ja pelastuslaitosten resursseja.

Ääriliikkeiden seuranta ja poliisin suorittamat henkilökohtaiset puhuttelut tilanteissa, joissa toimintaan liittyy laittomuuksia tai selkeitä uhkakuvia voivat ennaltaehkäistä Norjan joukkosurmien kaltaisia tapahtumia.

-Minulla on käsitys, että Suomen suojelupoliisi seuraa ääriliikkeitä jo nyt aika hyvin ja myös puhuttelee heitä. Tällöin saadaan enemmän tietoa kuin pelkästään tarkkailemalla ilmestyviä tekstejä, Räsänen sanoo.

Poliisin toiminnan kannalta yksittäisen ihmisen tekoja on vaikeampi seurata ja ennaltaehkäistä kuin järjestäytynyttä rikollisuutta.

Yhteishenkeä maahanmuuttokeskusteluun

Sisäministeri Räsänen myöntää, ettei Suomessakaan voida ohittaa vastaavien tapahtumien uhkaa.

-Toisaalta uskon että nämä joukkosurmat lisäävät valppautta koko yhteiskunnassa. Viranomaiset tekevät tietenkin parhaansa turvallisuuden takaamiseksi.

Norjan joukkosurmista epäilty Anders Behring Breivik on äärikristitty. Räsäsen mielestä joukkosurmilla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä kristinuskon sanoman kanssa.

-Kristinuskoa ei puolusteta väkivallalla ja aseilla vaan evankeliumin sanomalla. Kun tällaisiin tekoihin tartutaan, ei mielestäni kysymys ole edes samasta uskonnosta, Räsänen sanoo.

Räsänen toivoo, että yleisessä keskustelussa kunnioitettaisiin joukkosurmien myötä yhä enemmän ihmisten, tässä tapauksessa etenkin maahanmuuttajien, ihmisarvoa ja -oikeuksia.

-Niin järkyttävä kuin tämä tapahtuma onkin, se voisi tuoda yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista myös maahanmuuttokeskusteluun. Toisaalta länsimaissa sananvapaus on myös tärkeä arvo. Kaikki politiikan sektoreilla pitää voida käydä avointa keskustelua, mutta aina ihmisarvoa kunnioittaen.

Merkit ääriliikkeistä otettava vakavasti

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) seurasi tiiviisti uutisointia luettuaan ensimmäiset uutiset pommi-iskusta. Filatov toimi aikoinaan sosiaalidemokraattisen nuorisoliikkeen puheenjohtajana. Kansanedustaja onkin viime päivien aikana pohtinut myös sitä, jos hänen johtamallaan leirillä olisi tapahtunut vastaavanlainen tragedia.

-Nämä ovat sellaisia asioita, joita ihmismieli ei pysty käsittelemään, Filatov toteaa.

Ääriliikkeisiin pitäisi Filatovin mielestä suhtautua vakavasti, eikä niille suotuisaa ilmapiiriä saisi ruokkia. Hänen mukaansa usein ihmiset, jotka eivät kuulu ääriryhmiin, saattavat omalla käyttäytymisellään ja mielipiteillään antaa luvan ääriliikkeiden syntyyn.

-Mielestäni esimerkiksi osa maahanmuuttokeskustelusta Suomessakin antaa luvan väkivallan käyttöön, vaikkei sitä suoraan sanota. Se antaa luvan halveksia, tuomita ja tietyllä tavalla leimata kokonaan tietyn ihmisryhmän.

Filatovin mielestä merkit ääriliikkeistä sekä -ilmiöistä täytyy ottaa vakavasti ja varautua myös mahdolliseen väkivallan uhkaan. Maahanmuuttokeskustelusta pitäisi myös irrottaa kokonaisia kansakuntia leimaavat mielipiteet ja tuomita ne jyrkästi.

”Tapahtumia on käytetty politiikan tekemiseen”

Perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaaren mukaan tärkeintä Norjan tragedian jälkeen on, ettei keskustelua esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta tukahduteta.

Hirvisaari pitää kansan sisäpuolelta nousevaa väkivaltaa suurempana uhkana kuin muslimiterrorismia.

-Oman ohjelmani kannalta katsottuna maahanmuuttopolitiikan kiristämisellä vähennettäisiin yhteiskunnallisia jännitteitä muslimiterroristien suunnalta, mutta ehkäistäisiin myös äärinationalistista väkivaltaa.

Hirvisaaren mukaan Norjan tapahtumia on käytetty politiikan tekemiseen. Esimerkkeinä hän mainitsee vasemmistonuoret, jotka hänen mukaansa ottivat syylliseksi nettikirjoittelun sekä Erkki Tuomiojan, joka antoi lausunnon, että aselait ovat edelleen liian löysiä.

-On aika jännittävää, että monelta suunnalta aletaan käyttää hyväksi tällaisia tapahtumia. Pääasia on nyt se suuri suru Norjassa, koko Pohjolassa sekä varmasti koko maailmassa, Hirvisaari sanoo. (HäSa)