Uutiset

Investointipaineet näkyvät vesimaksuissa

HS-Vesi nostaa veden käyttömaksua ja perusmaksuja vuoden 2012 alusta lukien. Maksujen korottamisen syynä ovat normaalin inflaation lisäksi suuret investointitarpeet.

Vuoden 2012 aikana HS-Vesi suunnittelee aloittavansa muun muassa Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannushankkeen Hämeenlinnassa ja Lepaan-Rahkoilan vesihuoltolinjan rakentamisen Hattulassa.

Lisäksi yhtiön kuntiin on ensi vuonna valmistumassa poikkeuksellisen paljon tontteja, joille tarvitaan vesijohdot ja viemäröinti. Verkostojen saneeraustason yhtiö pyrkii pitämään sellaisena, että johtojen vanheneminen saadaan hallintaan.

Uusi veden käyttömaksu on arvonlisäveroineen 1,28 euroa kuutiolta. Hinta nousee nykyisestä 11 senttiä kuutiolta. Jäteveden käyttömaksu pysyy 2,10 eurossa kuutiolta.

Käyttömaksujen hinnankorotus on yhteensä 3,4 prosenttia. Perusmaksuja korotetaan kaikissa maksuluokissa 20 prosenttia.

Hinnankorotusten jälkeenkin yhtiön vesihuoltomaksut pysyvät selvästi alle kansallisen keskiarvotason ja kilpailukykyisellä tasolla vastaavan kokoisiin muihin vesihuoltolaitoksiin verrattuna. (HäSa)