fbpx
Uutiset

Isosuon mukaan kaupunki ei salannut tarjouskilpailua

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtajan Juha Isosuon mielestä moottoritien kannen kilpailuttaminen ja tarjousten käsittely eteni oikein kaupungin elimissä. Hänen mukaansa käsittelyä ei salattu.

-Ei voi pitää paikkansa. Asiassa ei ole mitään salattavaa, Isosuo vastaa epäilyihin.

Kansiurakan kilpailuttamista ei käsitelty kaupunginhallituksessa tai yhdyskuntalautakunnassa sen jälkeen, kun lautakunta päätti ensimmäisen vaiheen kilpailuttamisesta viime elokuussa. Tästä käsittelystä ei löydy mainintaa esityslistalta. Pöytäkirjasta päätös löytyy.

Kaupungin uuden hallintosäännön mukaan hankinnoista päättävät virkamiehet. Isosuon mielestä tehtäisiin väärin, jos viranhaltija siirtäisi päätöksenteon luottamuselimelle. Asia käsiteltäisiin liian korkealla tasolla.

-Lautakunnalla on otto-oikeus viranhaltijan päätöksiin, Isosuo muistuttaa.

Päätös oli?ehdollinen

Virkamiesten päätökset tuodaan luottamuselinten tiedoksi luettelona. Lautakunta tai kaupunginhallitus voi siirtää tällaisen päätöksen itselleen otto-oikeudella. Netistä yhdyskuntalautakunnan maaliskuun esityslistalta ei löydy mainintaa siitä, että tilaajajohtaja 22. helmikuuta hyväksyi YIT:n urakkatarjouksen. Pöytäkirjaan päätös on kirjattu.

-Täytyy muistaa, että päätös (urakkatarjouksen hyväksymisestä) oli ehdollinen. Asia tulee edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kansiurakka on tuotava kaupunginvaltuustoon, vaikka kaupungin budjetissa on määräraha kaupungin osuuteen. Valtuuston on hyväksyttävä uusi sopimus kustannusten jaosta ja annettava määräraha koko urakalle.

-Päätös tulee viralliseksi vasta, kun NCC ja valtuusto ovat hyväksyneet sen.

Tiedottaminen?harkittava erikseen

Hämeenlinnassa vietiin läpi laaja suunnittele ja toteuta -tarjouskilpailu ilmeisesti lähes kokonaan tilaajajohtajan päätöksillä. Isosuo ei ihmettele päätöksentekoa.

-Kun hanke on investointiohjelmassa, siitä ei tarvitse erikseen tehdä päätöksiä. Ei tehdä erikseen päätöksiä, miten kilpailutetaan. Säännöt ovat niin tiukat.

Kilpailutuksen vaiheista, periaatteista tai päätöksistä olisi millään tavoin tiedotettu, vaikka urakan arvo nousi 30 miljoonaan euroon.

-Tiedottaminen on aina erikseen harkittava, Isosuo toteaa.

Isosuo ei osaa sanoa eikä halua arvioida, miten tiedottamista nyt harkittiin. Hän kuitenkin vakuuttaa, ettei asioita ole salattu.

-Valtuusto on kokouksessaan myöntänyt määrärahat kannen rakentamiseen. Tarjouskilpailusta on tiedotettu lakien edellyttämällä tavalla. (HäSa)

Menot