Uutiset

Janakkala aikoo laajentaa Turengin jätevedenpuhdistamoa

Janakkalan Veden johtokunta katsoo, että kunnan vesilaitoksen kannattaa keskittää koko kunnan jätevedet Turengin puhdistamolle. Tämä edellyttää Turengin puhdistamon laajentamista sekä siirtolinjan rakentamista Tervakoskelta Leppäkosken kautta Turenkiin.

Johtokunta käsittelee asiaa torstaina. Asia menee kuitenkin vielä kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Muitakin vaihtoehtoja oli punnittavina. Yhden mukaan sekä Tervakosken, Leppäkosken että Turengin jätevedenpuhdistamot olisivat jatkaneet toimintaansa.

Vaihtoehtona oli myös se, että jätevesiä ei tulevaisuudessa olisi puhdistettu Janakkalassa lainkaan, vaan ne olisi johdettu Hämeenlinnan Paroisille.

Janakkalan Veden johtokunta perustelee Turenki-vaihtoehtoa sillä, että palvelee tulevaisuuden kannalta parhaiten vesilaitoksen tulevia tarpeita. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020