Uutiset

Janakkala alkaa valmistella hotellikaavaa

Turengin hotelli- ja asuinaluehankkeen aloitus sai maanantaina Janakkalan kunnanhallituksen siunauksen. Jo viikko sitten tekninen lautakunta suhtautui näihin Turengin asemanseutua koskeviin hankkeisiin myönteisesti.

Kunta alkaa valmistella asemakaavan muutosta. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi hanketta koskevan aiesopimuksen.

Aiesopimuksesta sekä hotellitontin kaavoittamisesta on tehnyt aloitteen yrittäjä Mikko Sampo. Aiesopimus tehdään kunnan sekä perustettavan yhtiön lukuun.


Hotelli ja asuinalue

Hotellitontti tulisi Turengin aseman eli Mikko Sampon pyörittämän ravintolan lähelle, ja asuinalue hotellitontin eteläpuolelle radanvarteen.

Kunnan on ollut tarkoitus muutenkin kaavoittaa kerrostaloja kyseiselle Hopealahden alueelle, mutta hanke on viivästynyt, koska rakennusmaa on siellä pehmeää.

Aiesopimus ei ole varsinainen maankäyttösopimus. Sillä sovitaan asemakaavan muuttamisesta, ja kunta sitoutuu neuvottelemaan tonttien luovuttamisesta Mikko Sampon ja hänen yhtiökumppaniensa kanssa.

Tonttien hinnasta, rakentamisvelvoitteista ynnä muista luovutusehdoista päättää valtuusto sen jälkeen, kun asemakaavan muutos on hyväksytty.

Aiesopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. (HäSa)

Päivän lehti

20.1.2020