Uutiset

Janakkala investoi keskuskeittiöönja rakennusten kunnossapitoon

Janakkalan tekninen lautakunta esittää ensi vuodelle 2,7 miljoonan euron investointeja talonrakennukseen. Eniten rahaa se esittää Turengin keskuskeittiön loppuunsaattamiseen sekä rakennusten kunnossapitoon.

Budjettia voi luonnehtia säästöbudjetiksi. Mukana ei ole yhtään yli miljoonan euron määrärahaa ensi vuodeksi.

Keskuskeittiölle isoimmat rahat

Keskuskeittiö valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, mutta sen viimeiset maksuerät ja investoinnit kirjautuvat ensi vuodelle. Siksi ensi vuoden budjettiin tarvitaan keskuskeittiötä varten vielä 806 000 euroa. Se on suurin yksittäinen investointi tulevana vuonna.

Keskuskeittiö otetaan käyttöön vaiheittain ensi helmikuun alusta lähtien.

Toiseksi eniten rahaa talonrakennusbudjetissa tarvittaisiin rakennusten kunnossapitoa varten. Tekninen lautakunta esittää budjettiin 742 000 euron määrärahaa.

Turengin terveysaseman peruskorjaukseen esitetään 600 000:ta euroa. Ensi vuoden aikana on tarkoitus peruskorjata sairaalan osasto 1:n tilat.

Paloturvallisuutta parannetaan

Automaattisiin sammutusjärjestelmiin kunta investoi ensi vuonna noin 200 000 euroa. Palo- ja pelastuslaki määrää, että hoivalaitoksiin on asennettava automaattiset sammutuslaitteet vuoden 2014 loppuun mennessä.

Ensi vuonna tällaiset järjestelmät on tarkoitus asentaa vanhusten Tapailakotiin, vammaisten Pihlajakotiin ja Kotipellon palvelutaloon.

Investointilistalla näkyy nyt myös Turengin uusi päiväkoti, mutta sille on esitetty rahoitusta vasta vuosiksi 2015–2016. Tämä päiväkoti pudotettiin välillä suunnitelmista kokonaan pois, mikä herätti keskustelua, kun kuluvan vuoden budjetista päätettiin.

Ei remonttirahaa kartanolle

Toimialajohtaja Juha Prittinen esitti tekniselle lautakunnalle, että rahaa olisi varattu ensi vuodeksi myös Harvialan kartanon päärakennuksen remonttia varten, mutta lautakunta ei hyväksynyt ehdotusta. Ehdotettu rahasumma oli 400 000 euroa.

Kunnassa on alustavasti suunniteltu, että kartanon päärakennus muutettaisiin päiväkodiksi. Kunta toivoo, että tiloihin saataisiin yksityinen päiväkotiyrittäjä. Rakennukseen sopisi kaksi päiväkotiryhmää.

Tekninen lautakunta kuitenkin katsoi, että Harvialan rakennusten ja alueiden käyttötarkoitus tulee määritellä ensin asemakaavalla.

Infrainvestointeja ensi vuoden budjettiin lautakunta esittää 2,1 miljoonan edestä. Asuntotuotannon kunnallistekniikkaa pitäisi rakentaa Turenkiin 490 000 eurolla ja Tervakoskelle 60 000 eurolla.

Investoinneista ja koko budjetista päättää joulukuussa kunnanvaltuusto. (HäSa)

————

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic