fbpx
Uutiset

Janakkala kiristää kotihoidon saatavuutta

Janakkalan vanhustenhuolto on laatinut kriteerit sille, ketkä voivat saada kunnan toteuttamaa kotihoitoa tai palveluseteleitä. Perusturvalautakunta hyväksyi asian viime kokouksessaan.

Kotihoitoon on oikeutettu esimerkiksi sellainen vanhus, jonka toimintakyky on selvästi alentunut ja joka ei selviydy arkielämän toiminnoista ilman apua tai edes läheisten tai muiden auttajien turvin.


Kynnystä korotetaan

Kriteerien määrittäminen merkitsee käytännössä sitä, että kunnan vanhustenhuollossa katsotaan entistä tarkemmin, keille kuntalaisille voidaan tarjota kotihoidon palveluja.

-Ennen kotihoitoa mainostettiin matalan kynnyksen paikkana, mutta se maailma on nyt eletty loppuun. Pitää olla muitakin vaihtoehtoja, sanoo avopalvelunohjaaja Helena Ilanen.

Näistä muista vaihtoehdoista kunnan palveluohjaajat kertovat vanhuksille yleensä kotikäynneillä, jotka ovat maksuttomia. Kyse on uuden palveluohjausmallin toteuttamisesta, neuvonnan ja ohjauksen lisäämisestä.

Myös palveluohjausmallista perusturvalautakunta päätti äskettäin.


Tietoa myös yksityisistä palveluista

-Me palveluohjaajat annamme tietoa myös muista kuin kunnan omista kotihoidon palveluista tai tukipalveluista. Kerromme yksityisistä palveluista, kolmannen sektorin eli yhdistysten toiminnasta sekä esimerkiksi liikunnan harrastusmahdollisuuksista, kertoo Ilanen. Hän tekee tätä työtä yhdessä kunnan toisen palveluohjaajan kanssa.

Tähän asti palveluohjaajat ovat lähinnä ohjanneet vanhuksia kotihoidon palveluiden piiriin tai palveluseteliasiakkaiksi, jos sille on ollut tarvetta.

-Nyt korostamme enemmän ennaltaehkäisyä, itsehoitoa ja kaikkea sellaista toimintaa, joka ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä. Koetamme neuvoa jo ennen kuin tilanne on päällä eli ennen kuin esimerkiksi kotihoidon tarvetta on.

Neuvontaa annetaan myös esimerkiksi kuljetuspalveluista, Kelan palveluista ja asumiseen liittyvistä asioista kunnassa. Palveluohjaajat tekevät kotikäyntejä, jotka ovat maksuttomia.

Palveluohjaukseen pääsee ottamalla yhteyttä kunnan vanhuspalveluihin. Esimerkiksi vanhuksen omaiset voivat pyytää palveluohjausta. Aloite voi tulla myös sairaalan henkilökunnalta.

Tavoitteena on, että vanhus pystyisi asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään niin, ettei tarvitsisi sinne kunnan järjestämää palvelua.


Palvelut tuotteistetaan

Janakkala aikoo myös tuotteistaa kotihoidon palvelut, jotta kunnan tarjoamia palveluja voitaisiin vertailla yksityisiin palveluihin.

Vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa sanoo, ettei hän voi tässä vaiheessa sanoa, millä tavoin tuotteistaminen Janakkalassa tehdään, koska työtä ei ole vielä aloitettu.

-Mutta esimerkiksi Hyvinkäällä kotihoito on tuotteistettu niin, että on kevyttä kotihoitoa, peruskotihoitoa, vaativaa kotihoitoa ja erittäin vaativaa kotihoitoa. Tuotteistamisessa on määritelty, mitä esimerkiksi kevyt kotihoito sisältää ja paljonko se vie aikaa.

Janakkalassa tuotteistaminen tehdään ensi vuonna konsultin avulla. Perusturvalautakunta valitsi kilpailutuksen jälkeen konsultiksi Salivirta oy:n Jyväskylästä.

Alunperin tarkoituksena oli palkata tehtävään määräaikainen työntekijä jo tänä vuonna, mutta hakijoita tähän työhön ei saatu.

Tuotteistaminen tehdään yhteistyössä palveluseteliyrittäjien kanssa. (HäSa)

Menot