Uutiset

Janakkala puolustaa kunnan päätösvaltaa Tervavuori-kiistassa

Tervavuoren soranottoasian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tiistaina ympäristölautakunta päätti vastaselityksen antamisesta Hämeen kuljetuksen vastineeseen.

Kiistan osapuolina ovat siis Janakkalan kunta ja Hämeen kuljetus oy. Kunnan ympäristölautakunta ei myöntänyt yritykselle maa-ainesten ottolupaa, mistä yritys valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen.

Tästä kunta valitti puolestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös Koljalan kyläseura ja kaksi yksityishenkilöä ovat valittaneet KHO:een.


”Tavanomaista talousmetsää”

Hämeen kuljetus on vastannut Janakkalan kunnan valitukseen, ettei soranottosuunnitelma ole ristiriidassa kunnan maankäytön suunnitelman kanssa. Alueen metsä ei ole yrityksen mielestä virkistyskäytössä.

Lisäksi yritys katsoo, ettei soranotto tällä alueella merkitse kauniin maisemakuvan turmeltumista, koska alue on varsin tavanomaista harjualueen talousmetsää ja koska Tervavuoren huippu jäisi otonkin jälkeen ympäristöään korkeammaksi kohdaksi.

Janakkalan ympäristölautakunta taas katsoo vastineessaan, kaavallinen ohjaus pitäisi ottaa huomioon. Sekä kaavassa että aiemmassa lupamenettelyssä on nimenomaan rajoitettu ottoaluetta.

Lautakunnan mielestä soranotto vaikuttaisi erityisesti lähimaisemaan merkittävästi ja tuhoaisi maiseman ja luontokokonaisuuden lopullisesti.

Lautakunta myös korostaa, että maa-ainesluvissa harkintavalta on annettu kunnille.


Toinen ottoalue vieressä

Kiistellyn alueen vieressä on toinen ottoalue. Ympäristölautakunta huomauttaa, että jos vanhan ottoalueen viereen aina voidaan myöntää uusia lupia, se johtaa arvokkaiden alueiden tuhoutumiseen.

Lautakunta ei myöskään lämpene Hämeen kuljetuksen suunnitelmalle ottaa soraa ja hiekkaa mäen keskeltä niin, ettei kaukomaisema paljon muuttuisi. Tällainen otto estäisi kuitenkin maiseman tarkastelun Tervavuoren laelta, koska laki kaivettaisiin pois.

Yksityishenkilöiden valituksissa vedotaan hämeenkylmänkukan esiintymään sekä kaivovesiongelmiin. Hämeen kuljetus vastaa, ettei alueelta ole löytynyt kylmänkukkaa. Lisäksi yritys aikoo määrittää ottamissyvyyden niin, ettei pohjavesivaikutuksia pitäisi tulla. (HäSa)