Uutiset

Janakkala suunnittelee neljää uutta asuinaluetta Turenkiin

Turenkiin ja Harvialaan on suunnitteilla neljä uutta asumisen asemakaavahanketta, kunnan tämänvuotinen kaavoituskatsaus kertoo. Ne kaikki sijoittuvat Turenkiin ja Harvialaan. Tervakoskella kunnalla ei ole nykyään maata asuinaluetarpeisiin.

Uudet alueet ovat Kyteri 1-2 Turengissa, Marjoniemen ja Harvialan kartanon alueet Harvialassa sekä Korkeavuorenpelto Turengissa.

Kyteriin kaava jo tänä vuonna

Pientaloalueet Kyteri 1 ka 2 sijoittuvat Lammintien pohjoispuolelle, nykyisen Turengin taajaman itäpuolelle. Kyteri 1:n asemakaavan valmistelu on aloitettu, ja tavoitteena on, että valtuusto hyväksyisi kaavan tämän vuoden aikana. Kyteri 2:n kaavoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2013.

Itäisen Turengin alueelle aiotaan kaavoittaa seuraavan kymmenen vuoden aikana muitakin pientaloalueita, mutta ne eivät ole vielä mukana tässä kaavoituskatsauksessa.

Marjoniemen alueelle Harvialaan aiotaan suunnitella korkeatasoinen pientaloalue. Sen lähelle Harvialan kartanoalueelle on tarkoitus saada sellainen asemakaava, johon perustuen kunta voisi luopua kartanon kiinteistöistä, muun muassa sen päärakennuksesta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta täydennysrakentamiseen.

Tavoitteena on, että Marjoniemen ja kartanon kaavaluonnokset saataisiin valmiiksi ensi vuonna ja kaavat hyväksytyiksi vuonna 2013.

Sama aikataulu koskee Korkeavuorenpellon kaavoitusta. Turengintien pohjoispuolelle ja Mäntyniemen länsipuolelle sijoittuvalle alueelle mahtunee kaavoitusarkkitehti Leena Turkan mukaan noin 60 omakotitonttitonttia.

Rastikangas laajenee kohti 3-tietä

Elinkeinoelämään liittyviä kaavoitushankkeita Janakkalan suunnitelmissa on kolme: Rastikangas, Turengin keskusta ja Tervakosken keskusta.

Rastikankaan yritysaluetta aiotaan laajentaa Turengintien suuntaan. Lännessä alue ulottuisi pieneltä osalta aina Siankärsäntielle asti.

Turengin keskustakolmiossa asemakaavan muutostyö aloitettiin vuonna 2008 ja se on tarkoitus saada valmiiksi tänä vuonna. Maanomistajien kanssa aiotaan tehdä maankäyttösopimukset, joilla määritellään, miten maanomistajat korvaavat kaavoituksesta saamansa hyödyn kunnalle.

Kunta käyttää saamansa korvauksen esimerkiksi katujen rakentamiseen alueella. Kunta saa maanomistajilta korvauksia osin rahana, mutta myös siten, että yleisiä alueita siirtyy kunnan haltuun.

Tervakosken liikekeskustan kehittämisestä ei ole olemassa mitään aikataulua. Se riippuu alueen liikkeiden tilatarpeista.

Hopealahden alue odottaa

Muita asemakaavahankkeita ovat muun muassa Turengin asemanseudun muutos ja Hakamäen urheilupuisto. Asemanseudulla entinen sähkölaitoksen kiinteistö aiotaan muuttaa asuintonteiksi.

Myös Hopealahden alue rautatieaseman ja Ahilammin venelaiturin välissä odottaa kaavoitusta, ja on odottanut jo pitkään. Kunta toivoo jonkin rakennusliikkeen kiinnostuvan alueesta.

-Kokemus osoittaa, ettei kunnan kannata kaavoittaa tällaisia alueita varastoon, sillä tulevalla omistajalla voi olla toiveita, joiden takia kaavaa pitäisi kuitenkin myöhemmin muuttaa, Leena Turkka sanoo.

Hopealahtea on ajateltu jo 1990-luvulta lähtien kerrostaloalueeksi. Turkka huomauttaa kuitenkin, että alue on tarkoitus rakentaa vain osittain – ranta-alue jää virkistysalueeksi.

Urheilualueeksi ajatellussa Hakamäessä kaavoitus aloitettiin vuonna 2007, ja samana vuonna valtuusto hyväksyi urheilupuiston tarveselvityksen ja hankesuunnitelman. Tavoitteena on, että kaavaluonnos valmistuisi ensi vuonna ja että valtuusto hyväksyisi kaavan vuonna 2013.

Kauppakujalle kerrostaloja

Turengin keskustassa sijaitsevan Kauppakujan kaavoitus aiotaan uudistaa kahdessa osassa: pohjoisosa ja eteläosa erikseen. Aikataulu riippuu maanomistajista.

Eteläinen eli entisen meijerin alue aiotaan muuttaa keskusta-asumisen alueeksi eli käytännössä kerrostaloalueeksi.

Kauppakujasta pohjoiseen sijaitseva alue käsittää niin kerrostaloalueen kuin Pajukujan yritysalueenkin. Yritysalueen kaavaa on tarkoitus muokata niin, että siellä jo olevat kolme omakotitaloa noteerattaisiin.

Kaavoituskatsaus oli viime viikolla teknisen lautakunnan käsittelyssä, ja maanantaina se oli kunnanhallituksen listalla. Kunnanhallitus päätti kuitenkin siirtää katsauksen käsittelyä 11. huhtikuuta pidettävään teemakokoukseen. (HäSa)

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic