Uutiset

Janakkala uudistaa rakennusjärjestyksensä

Janakkalan kunta aikoo uudistaa rakennusjärjestyksensä eli rakentamisen määräyksiä.

-Suurin syy uudistamisen tarpeelle on se, että nykyinen rakennusjärjestys on vanhahko. Se täyttää joulukuussa yhdeksän vuotta, sanoo kunnan rakennustarkastaja Harri Turunen.


Lakimuutokset vaikuttavat

Kuntien rakennusjärjestyksiä on Turusen mukaan tapana uudistaa noin kymmenen vuoden välein.

-Suunnittelutarvealueet ovat voimassa rakennusjärjestyksessä tuon kymmenen vuotta. Lisäksi vuosien aikana on tullut muutoksia moniin lakipykäliin, jotka koskevat esimerkiksi lämmöneristystä, jätevesiä ja maalämpöä.

Kunnalla on harkintavalta siihen, mihin toimiin se vaatii toimenpideluvan ja mitkä asiat hoituvat pelkällä ilmoituksella. Maalämpökaivon ja -putkiston asentamiseen tarvitaan nykyään toimenpidelupa.

-En tiedä, onko siinä järkeä, että toimenpidelupa tarvitaan myös haja-asutusalueella. Jos putkisto asennetaan peltoon, voi harkita, riittäisikö siitä pelkkä ilmoitus kunnalle.

Myös hulevesiasioita saattaa tulla uuteen rakennusjärjestykseen. Nykyisessä niitä ei Turusen mukaan juurikaan ole.


Naapuririitojen ehkäisyä

Turunen huomauttaa, että rakennusjärjestyksellä voidaan myös ennalta ehkäistä naapuririitoja, joita nykyään on jatkuvasti.

-Rajarakentamisesta olisi hyvä kirjoittaa nykyistä selkeämpiä ohjeita. Esimerkiksi Hämeenlinnassa rajarakentamisesta on tarkempia määräyksiä kuin Janakkalassa.

Suunnittelutarvealueet on siis tarkoitus käydä läpi ja miettiä uusimistarvetta. Sen valmistelun tekee yleiskaavasuunnittelija Ismo Holstila.

Turunen korostaa, että rakennusjärjestyksen uusimista ollaan vasta aloittamassa.

-Seuraavassa vaiheessa mietimme, mitkä ovat uudistamisen tavoitteet ja mitä asioita pitää päivittää. Siitä päättää myöhemmin ympäristölautakunta.

Lopullisesti uudet määräykset hyväksyy kunnanvaltuusto. (HäSa)

Mainos