Uutiset

Janakkalan palveluseteliuudistus astuu tänään voimaan

Janakkalassa tänään voimaan tuleva palveluseteliuudistus on kiinnostanut jonkin verran sekä alan yrittäjiä että vanhuksia ja heidän omaisiaan. Tähän mennessä kuntaan on ilmoittautunut viisi sellaista yrittäjää tai toimijaa, jotka ovat valmiita tarjoamaan hoiva-alan palveluja vanhuksille.

Avopalvelun ohjaaja Helena Ilanen on määrään tyytyväinen.

-Se on tämänkokoisessa kunnassa ihan hyvä aloitus.

Janakkalasta yksi toimija

Yrityksistä kolme (Hoiva Salonki Oy, Katariinan Kodinhoito- ja kotisairaanhoitopalvelu ja Toiminimi Marja Paasivaara) on Hämeenlinnasta ja yksi (Palveluneliö Oy) toimii Riihimäen seudulla.

Janakkalasta ilmoittautui vain yksi toimija, Janakkalan palvelutalosäätiö. Siinä ovat mukana muun muassa Janakkalan kunta, seurakunta ja Kiipulasäätiö.

Vastaavaa ikäihmisille tarjottavaa palveluseteliä ei ole vielä muualla Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinnassa oli aiemmin palveluseteli käytössä joissain vanhusten palveluissa, mutta siitä on sittemmin luovuttu.

-Hattula valmistelee parhaillaan palvelusetelin käyttöönottoa. He todennäköisesti noudattavat samoja palveluyrittäjien kriteerejä kuin mekin, sillä tarkoitus olisi saada seudullisesti samanlaiset kriteerit, Ilanen sanoo.

Samat kriteerit palvelisivat Ilasen mukaan yrittäjiä, jotta näiden ei tarvitsisi kehitellä joka kuntaan erilaista palveluvalikoimaa.

Enintään viisi tuntia kuussa

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu sellaiselle vanhukselle, joka tarvitsee kotihoitoa enintään viisi tuntia kuukaudessa. Vanhuksen tarvitsema hoiva voi olla esimerkiksi lääkehuollossa avustamista tai apua peseytymisessä.

Tällainen vanhus voi saada kunnallista kotihoitoa, jolloin kunnan työntekijä kävisi hänen luonaan ja antaisi apua 1-5 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelisysteemissä kotona käyvä hoitaja on yksityisen yrityksen edustaja.

Ilanen kertoo, että palveluseteli on herättänyt kiinnostusta sen jälkeen, kun vanhukset ja heidän omaisensa ovat kuulleet, että monissa tapauksissa se tulee asiakkaalle selvästi halvemmaksi kuin kunnallinen palvelu.

Missä tapauksissa se on halvempaa?

-Olemme laskeneet, että jos asiakkaan eläketulo on 1 300 euroa tai siitä ylöspäin, palveluseteli tulee halvemmaksi. Jos tulot ovat noin 1 000 euroa, kunnallinen palvelu ja palveluseteli ovat suurin piirtein samanhintaiset.

Kunnan osuus riippuu vanhuksen tuloista

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen, ja sen arvo lasketaan tietyn kaavan mukaan. Palveluseteli tarkoittaa sitä summaa, jonka kunta maksaa palvelusta. Loput maksaa asiakas itse.

Yrittäjä voi hinnoitella palvelunsa vapaasti. Yrittäjän taksa ei kuitenkaan vaikuta palvelusetelin arvoon. Siten asiakkaalle tulee edullisimmaksi valita yrittäjä, jonka tuntitaksa on halvin.

Tähän mennessä palveluseteliyrittäjiksi ilmoittautuneet yrittäjät ovat ilmoittaneet tuntihinnoikseen 27 eurosta 35 euroon.

Mikäli vanhuksella on 1 300 euron tulot, hänen oma osuutensa yksityisen yrittäjän palvelusta on noin 38 euroa kuussa, mikäli yrittäjän tuntitaksa on 27 euroa. 35 euron tuntihinnalla asiakkaan maksettavaksi jää noin 78 euron kuukausimaksu.

Ero kunnallisen palvelun hintaan on huomattava, sillä 1-5 tuntia kunnallista kotihoitoa kuukaudessa maksaa 117 euroa.

Jotkut pitävät monimutkaisena

Ilanen kertoo, että jotkut vanhukset ja heidän omaisensa ovat pitäneet palvelusetelisysteemiä hieman monimutkaisena.

-Sellaisia kommentteja on tullut, että tämä ei olekaan niin selvää kuin kunnan kotihoito. Vaatiihan tämä enemmän, kun on prosessia asiakkaan ja yrittäjän välillä, kunnan ja asiakkaan välillä sekä kunnan ja yrittäjän välillä.

Ilanen uskoo kuitenkin, että vuoden päästä asiassa ollaan viisaampia.

-Jyväskylässä on nyt neljättä vuotta vastaava systeemi, ja siellä se on todettu vallan mainioksi. (HäSa)