Uutiset

Janakkalan vanhustenhuoltoon suunnitellaan isoja muutoksia

Janakkala aikoo vähentää sairaalapaikkojaan 20:llä ja vanhainkotipaikkoja seitsemällä. Laitospaikkojen sijasta kunta panostaa entistä enemmän asumispalveluihin ja kotihoitoon.

Vanhustenhuollon työntekijöiden henkilömitoitukset kunta aikoo saattaa laatusuositusten tasolle vuoteen 2014 mennessä.

Tällaiset vanhustenhuollon linjaukset perusturvalautakunta hyväksyi torstaina, ja seuraavaksi periaatteet menevät kunnanhallituksen käsittelyyn.


Tarvitaan vielä päätöksiä

Kyse on tässä vaiheessa siis vasta linjauksista – monessa asiassa tarvitaan vielä erillinen päätös ennen niiden toteuttamista.

Henkilöstömitoitukset saadaan sairaalassa ja vanhainkodissa suositellulle tasolle nimenomaan paikkamäärää vähentämällä. Palvelutaloihin sen sijaan aiotaan palkata neljä hoitajaa lisää.

Janakkalan sairaalassa on nykyään 87 potilaspaikkaa, ja paikkamäärä aiotaan kutistaa 67:ään. Paikoista vain kymmenen on tulevaisuudessa pitkäaikaishoidon paikkoja. Henkilöstömitoitus on 0,7 hoitajaa yhtä potilasta kohti.

Vanhainkodin paikkamäärä laskee 57:stä 50:een. Vanhainkoti on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa niin päivällä kuin yölläkin.

Kuntoutusyksikkö Neliapila siirtyy vanhainkodilta sairaalan toiminnaksi. Vanhainkodin uusi henkilöstömitoitus on 0,6 hoitajaa per potilas.


Ei enää tavallista palveluasumista

Asumispalvelut tarjoavat tulevaisuudessa ympärivuorokautista hoivaa kunnan kolmessa palvelutalossa (Elsakoti, Kotipelto ja Turengin tuleva palvelutalo, joka korvaa Tohvelakodin). Tavallista palveluasumista (eli sellaista, johon ei liity yöhoivaa) ei uudessa systeemissä enää ole.

Talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen kertoo, että laskelmien teossa ei ole ollut käytettävissä väestöennusteita. Niinpä palvelutalopaikkojen määrää on näissä suunnitelmissa lisätty 27:llä eli samalla määrällä kuin sairaala- ja vanhainkotipaikkoja vähennetään.

-Myöhemmin sitten lasketaan, paljonko palveluasumispaikkoja tarvitaan viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä, Matikainen sanoo.


Kotihoitoa myös yksityisiltä

Kunnan omaa kotihoitoa aiotaan suunnata entistä huonokuntoisemmille vanhuksille. Ajatuksena on, että ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua vain 1-5 tuntia kuukaudessa, käyttäisivät palveluseteliä eli ostaisivat palvelun yksityiseltä yritykseltä.

Ennaltaehkäisevää työtä aiotaan kehittää, ja sitä varten aiotaan palkata terveydenhoitaja ja fysioterapeutti.

Sairaala- ja vanhainkotihoito sekä palveluasuminen maksavat nykyään kunnalle 6,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tulevassa palvelurakenteessa kustannukset ovat 6,1 miljoonaa euroa. Erotus on 300 000 euroa.

-Laskelma osoittaa siis, että palvelurakennemuutoksella saadaan myös euromääräisiä säästöjä, Matikainen sanoo.

Linjaukset on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet lääkäri Eva Kontula, ylilääkäri Mira Uunimäki, kotiutushoitaja Sari Valaja-Jokinen, perusturvajohtaja Matti Valtonen, talous- ja hallintopäällikkö Mauno Matikainen sekä vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa. (HäSa)