Uutiset

Jari Aimisen epäillyistä talousrikoksista

Poliisitutkinnan viipyminen loukkaa Jari Aimisen oikeusturvaa.

Haluan esittää Jari Aimisen pyynnöstä seuraavat kommentit lehtenne uutiseen (HäSa 13.1.2005) Aimisen epäillyistä talousrikoksista. Jari Aiminen asuu Espanjassa eikä hänellä ole henkilökohtaisesti tilaisuutta puolustautua tällaisia uutisia vastaan.

Uutisessa mainitusta ”velallisen petoksesta”: Hämeenlinnan käräjäoikeus on 27.4.2000 antamassaan tuomiossa hylännyt velallisen petosta koskeneen syytteen. Virallinen syyttäjä tyytyi käräjäoikeuden tuomioon eikä valittanut.

Käräjäoikeuden ratkaisu sitoo syyttäjää, koska hän on tyytynyt ratkaisuun. Ainoastaan asianomistaja Kummila Oy:n konkurssipesä valitti hovioikeuteen. Turun hovioikeus on 27.6.2002 antamassaan tuomiossa hylännyt valituksen ja pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion.

Konkurssipesä oli esittänyt hovioikeudessa uusia perusteita, mitä pääsäännön mukaan ei saa tehdä. Korkein oikeus (KKO 2003:97) ei ole ottanut asiassa muuta kantaa kuin että sen mielestä asianomistajalla konkurssipesällä on oikeus saada tuomioistuimen kannanotto uusille väitteille ja ajaa näiden perusteiden osalta juttua uudestaan käräjäoikeudessa.

Korkein oikeus määräsi äänin 3-2 asian palautettavaksi käräjäoikeuteen tällaisella oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvällä syyllä. Palautus on tapahtunut konkurssipesän vaatimuksesta, ei syyttäjän vaatimuksesta.

Tosiasia on, että Jari Aimista vastaan ajettu velallisen petosta koskeva syyte on hylätty niin käräjäoikeudessa kuin hovioikeudessa. Syyttäjä on tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun.

Tuomioistuimet ovat tähän mennessä nimenomaisesti todenneet, ettei Jari Aiminen ole syyllistynyt velallisen petokseen. Käsitykseni mukaan tämä olisi pitänyt tuoda esiin uutisessa. Tätä olisi puoltanut myös se, että Hämeen Sanomat on jo 6.11.2003 väittänyt, että ”Jari Aiminen saa kovat syytteet Hämeenlinnassa”, kuten verkkolehden otsikko kuului.

Uutisessa mainituista kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta:

Uutisessa annetaan ymmärtää, että nämä teot liittyisivät jotenkin Kummila Oy:öön tai konkurssipesään. Näin asia ei ole. Uutisessa viitatulla vahingonkorvausoikeudenkäynnillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Viittaus Kummila Oy:öön on perusteellisen väärä. Uutisessa mainittu poliisitutkinta on ollut vireillä jo vuodesta 1999 lähtien. Poliisi on ”tutkinut” asiaa kohta kuusi vuotta. On varmasti kohtuutonta Jari Aimisen (ja kaikkien epäiltyjen) kannalta, että poliisitutkinta viipyy hämmästyttävän kauan. Viipyminen ei ole osaksikaan johtunut Aimisesta. Tällainen tutkinta herättää monenlaisia ajatuksia.

Jari Aimisen ei ole todettu syyllistyneen mihinkään rikokseen, mutta mm. Hämeen Sanomat kirjoittaa asiasta säännöllisesti ja ylläpitää näin tosiasiassa yleisön keskuudessa käsitystä, että jokin rikos olisi tapahtunut. Jo 10 vuotta näitä asioita on käsitelty lehdessänne.

Toimittajanne ei ole kertaakaan haastatellut kirjoituksiin liittyvistä asioista Jari Aimista.

Sen sijaan poliisiviranomaisten ja konkurssipesän edustajien kannanottoja on ollut. Jari Aimisen kuuleminen ja haastattelu olisi ollut paikallaan.

Jari Aiminen on kiistänyt poliisitutkinnassa kaikki väitteet veropetoksista ja kirjanpitorikoksista. Rohkenen epäillä, että poliisitutkinnan pitkittyminen viittaa vahvasti siihen, että väitetyille rikoksille ei löydy perusteita.

Lopuksi:

Poliisitutkinnan viipyminen loukkaa Jari Aimisen oikeusturvaa. Suomen solmimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät, että poliisitutkinta ja rikosprosessi tapahtuu joutuisasti.

Rikosprosessin katsotaan alkavan poliisitutkinnan alkamisesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä noin seitsemän vuoden kestoista tutkintaa ja oikeudenkäyntiä on pidetty kohtuuttoman pitkänä. Muistettakoon oikeudellinen periaate, ettei kukaan ole syyllistynyt rikokseen ennen kuin hänet on siitä tuomittu.

Lehdistön tehtävänä voidaan pitää myös sitä, että se arvostelee viranomaistoiminnan epäkohtia. Tällainen poliisitutkinnan viipyminen on varmasti kohtuutonta ja se on sietämätöntä jokaiselle, jonka kohdalle se osuu. Tämän olettaisi olevan uutisen arvoinen asia.

Pekka Romo
asianajaja, toimeksisaaneena