Uutiset

Järjen ääni ei olekaan kadonnut kirkosta

Lomalta palattuani selailin vanhoja sanomalehtiä. Ilokseni huomasin Maskun kirkkoherra Aino Vestin mielipidekirjoituksen, joka koski SLEY:n saamaa lähetyskannatusta sekä naispappeutta vastustavien pappien kohtelua ja kohtaloa kansankirkossamme.

Luulin jo järjen äänen kadonneen kirkosta, mutta kirkkoherra Aino Vestin mielipidekirjoitus todistaa, että näin ei ole käynyt. Harras toiveeni on, että kirkolliset päättäjät kuuntelevat hänen mielipiteitään.

Selvyyden vuoksi sanottakoon, että en ole naispappeuden vastustaja.

Mielestäni on kuitenkin ihmeellistä, jos kirkossa löytyy tilaa kylliäisille, räisäsille, huovisille ja tuomikapitulin asessorille, joka vastoin evankelisluterilaisen kirkon oppia ja Raamatun kirjoituksia väittää radiohartaudessa Jeesuksen olleen vain ihminen, eikä tilaa löydy niille papeille, jotka Raamattuun vedoten ovat vanhan virkanimityksen kannalla.

Olen luullut, että rakas kirkkomme ei ole mikään puna-armeijan plutoona, jossa päätökset tehdään huutoäänestyksellä, tai puoluepolitrukkien toimesta, vaan päätösten pohjalla on Raamatun sana. Jos näin on, kirkosta täytyy löytyä tilaa myös naispappeuden vastustajille.

On käsittämätöntä, jos naispappeusasiassa tulee maallisen tuomioistuimen antaa päätös.

Tätä aikaako Jeesus tarkoittaa sanoessaan: ”Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.” (Markus 13:11)

Lopuksi kehottaisin piispoja ja muita kirkollisia päättäjiä lukemaan Paavalin 1. kirjeen korinttolaisille 6. luvun. Siellä Paavali sanoo mm. näin:

”Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä! Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne.”

Upe Poutiainen

Tervakoski, Janakkala

Päivän lehti

30.5.2020