Uutiset

Jätelain roskaamispykälä ei sovi Kärkölän kloorifenoleihin

Kärkölän kloorifenolionnettomuudelle ei löytynyt maksajaa uudessakaan prosessissa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Hämeen ympäristökeskuksen puhdistamismääräyksen niiltä osin kun se perustui jätelain roskaamispykälään.

Hallinto-oikeus perustelee äänestysratkaisuaan sillä, että kloorifenolien käyttö loppui Koskisen Oy:n sahalla kokonaan ennen jätehuoltolain muutosta. Roskaamispykälää ei voi soveltaa taantuvasti.

Hallinto-oikeus viittaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jonka mukaan pohjaveden saastuminen aiheutui pääasiassa sahalla vuonna 1976 sattuneesta sahapalosta eli tahattomasta tapaturmasta. Siksi yhtiötä ei ole velvoitettu maksajaksi sen paremmin rikoslain kuin vesilainkaan perusteella. (HäSa)