Uutiset

Jätevesiputki kelluu Katumajärvessä

 

Hämeenlinnan Katumajärven eteläosan lävitse Vanajanlinnalta Solvikiin kulkeva jätevesiputki nousi jälleen järven pintaan viime viikolla. Putken pintaan nousu on havaittu useaan otteeseen muun muassa vuoden 2011 kesän kuluessa. Tämän kesän aikana pintaan nousu oli ilmeisesti ensimmäinen.
 
Viime viikolla putkea oli päivittäin näkyvissä 50–100 metrin matkalla, kuluvan viikon alussa putki kellui pinnalla muutamien kymmenien metrien matkalla.
 
Putken pitäisi periaatteessa pysyä järven pohjassa, mutta putkeen kulkeutuu säännöllisin väliajoin niin paljon ilmaa, että se kelluu järven pinnalla.
 
– Meidän täytyy taas miettiä uusia keinoja putken pohjassa pitämiseksi. Rannalla putki voidaan kaivaa syvempään sekä koko putki painottaa uudelleen, HS Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen sanoo.
 
Rikkoutuessaan jätevesiputki aiheuttaisi Katumajärven laajamittaisen saastumisen.
 
Katumajärven suojeluyhdistys on vuosien ajan tuonut Hämeenlinnan Seudun Vesi  Oy:lle tiedoksi järven alittavan jätevesiputken pintaan nousun ja pyytänyt selvitystä ja mahdollisia suunnitelmia asiasta. 
 
HS Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen ei ollut kuullut tuoreesta putken pintaan noususta ennen Kaupunkiuutisten yhteydenottoa.
 
– Uskoimme päässeemme ongelmasta eroon, kun pumppaamoon asennettiin venttiilijärjestelmä, jonka piti estää ilman pääsy jätevesiputkeen. Näin ei ole kokonaan ilmeisesti käynyt.
 
– Pidämme järven alittavaa viemäriputkea  erittäin suurena riskinä järven tulevaisuudelle. Emme halua nähdä tilannetta, kun putki syystä tai toisesta hajoaa ja jätevedet valuvat järveen,
Katumajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Laaksonen sanoo.
 
Laaksonen sanoo suojeluyhdistyksen olleen putken kellumisesta HS Veteen jo viikko sitten.
1970-luvulla rakennettu viemäriputki ei ole jätevesiputkissa yleisesti käytetty ns. paineputki, mikä osaltaan aiheuttaa kellumisongelman.
 
Jätevesiputken erikoisuuksiin kuuluu, että järven länsipuolella Solvikissa sijaitseva purkupää on alempana kuin järven vastarannalla pumppaamo. Yleensä jätevettä pumpataan ylöspäin. Tämä ominaisuus voi vaikuttaa myös putken sisälle virtaavan ilman määrään, ja sitä kautta putken ajoittaiseen kellumiseen.
 
Timo Heinonen sanoo jätevesiputken korvaamisen perinteisellä viemäriverkostolla olevan vuosien päässä:
 
– Mäskälän alueen kaavoitus ja sitä seuraava rakentaminen vasta ratkaisee lopullisesti jätevesiongelman. Kyseessä on iso investointi, kun viemäriverkosto rakennetaan Vanajanlinnan alueelle saakka, Lahtinen muistuttaa.
 
Nykyinen jätevesiputki yhdistää Vanajanlinnan hotellin kaikkine rakennuksineen kaupungin viemärijärjestelmään. Suoraan verkostoon liittäminen vaatisi reilun kilometrin mittaisen putkiston rakentamisen.
 
Katumajärven suojeluyhdistys ja alueen asukkaat painottavat, että viemäriputki sijaitsee Hämeenlinnan keskeisen ja virkistyskäytön kannalta erittäin merkittävän Katumajärven pohjassa.
 
Tämän vuoksi on erityisen tärkeää varmistua putken moitteettomasta toiminnasta ja kunnosta. Putken liikkuminen pohjan ja pinnan välillä lisää sen kulumista ja ikääntyminen syöpymis- ja väsymisriskiä.
 
Viemärin rikkoutumisen voi aiheutua esimerkiksi talviaikana pilkkijän putkeen poraamasta reiästä, kun putki nousee pohjasta vasten jääpeitettä. Lumen suojaaman jääpeitteen läpi mustaa jätevesiputkea on mahdoton havaita. Jääkairan osumisen mahdollisuus on erittäin pieni, mutta riski kumminkin.
 
Katumajärven suojeluyhdistys on ollut asiassa säännöllisesti yhteydessä kunnan ympäristöviranomaisiin. Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija pyysi selvitystä ja kehotti ryhtymään toimiin putken aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi jo vuonna 2009 lähettämällään kirjeellä. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy vastasi kirjeellä ilmoittaen toteuttavansa lähikuukausina korjaustoimenpiteen, jolla estetään ilman pääsy putkeen ja jolla putki voidaan pitää jatkuvasti paineellisena, jolloin sen nouseminen pintaan estyy. Tämäkään ratkaisu ei siis näytä toimivan.
 
 

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic