fbpx
Uutiset

Jätteenpoltto energiaksi on järkevää

Hämeenlinnaan Karanojan kaatopaikka-alueelle suunniteltua jätteenpolttolaitosta on myös pohdittava kuluttajan eli kiinteistöjen näkökulmasta. Selvää on, että jäte kannattaa polttaa energiaksi, varsinkin kun lajittelun myötä tulleen biojätteen käsittely ja kompostointimekanismi tuntuu kangertelevan. Kysymys siitä, että pystyykö Kiertokapula toimittamaan tarvittavan raaka-ainemäärän polttolaitokselle, on epävarma tekijä.

Tulisi tietää poltettavaksi aiottujen jätteiden määräsitoumukset ja sanktiot, jotka viimekädessä tulevat asuinkiinteistöjen ja kuluttajien maksettaviksi.

Kiinteistöliitto Kanta-Häme on näistä perusasioista huolissaan ja toivoo päätöksiä tehtäessä avoimuutta ja hyvää tiedottamista.

Jätteen hyödyntäminen energiana on kannatettava vaihtoehto verrattuna niiden kaatopaikkakäsittelyyn.

EU:n ja Suomen jätehierarkian jätteiden syntymistä tulisi ehkäistä. Niitä tulisi kierrättää uusioraaka-aineina ja vasta sen jälkeen hyödyntää energiana. Energiajätteen määrä ja laatu aiheuttaa keskustelua. Polttokattila suunnitellaan tietylle määrälle ja tietyn laatuiselle jätteelle. Nämä tekijät ovat kattilan toimivuudelle erityisen tärkeitä.

Uudet kierrätysvelvoitteet ja luonnon raaka-ainevarojen käytön vähentäminen vähentävät luonnollisesti myös poltettavan jätteen määrää. EU:n jätteenpolttodirektiivi asettaa poltolle tiukat savukaasujen puhdistus- ja seurantavelvoitteen. Tämä asettaa lisävaatimuksia poltettavan jätteen laadulle ja nostavat polttoprosessin hintaa.

Suomessa oleelliseksi kysymykseksi nousee optimaalinen polttolaitoskoko. Tuotetaanko lämpöä tai sähköä vai molempia? Herää kysymys, minkä verran ja minkälaisena virtana poltettavaa jätettä vuodessa laitos tarvitsee toimiakseen tehokkaasti?

Kiinteistöjen jätehuoltokustannusten kannalta tärkeäksi tulee polttoon lajitellun jätteen vastaanottohinta. Kiertokapula Oy on tarjouspyynnössään sitoutunut tiettyyn poltettavan jätteen määrään tonnia/vuosi toimittamiseen. Kiertokapula ohjaa asumisessa syntyneen poltettavan jätteen virtoja. Muun jätevirran ohjautumisesta päättää jätteen tuottaja.

Jätteiden tuottajille, yksittäisille kotitalouksille ja kiinteistöille, vyörytetään kustannukset, jotka sisältävät myös eri toimijoiden katteet.

Koko ketjussa vahvoilla ovat energian myyjä, sen tuottaja ja polttojakeen jalostaja, jotka toimivat monopoliasemassa. Kiinteistö voi ainoastaan vaikuttaa keräys- ja kuljetushintaan.

Jos Kiertokapula Oy ei saa polttolaitoksen kanssa sopimaansa poltettavan jätteen määrää kasaan, niin pahimmassa tapauksessa se esittää osakaskunnilleen jätekuljetuksen kunnallistamista. Tämä lisää yhden monopolin joukkoon, jolloin kunta määrää sekä hyödyntämispaikan ja taksan.

Kalevi Salonen

Menot