Uutiset

Johdannaiset jyräävät markkinoilla

Kaupat tehdään tai suojataan johdannaisilla. Niillä voi helposti ottaa myös kovia riskejä.
Mikä ihmeen johdannainen? Näin ovat todenneet monet hämeenlinnalaiset, kun ovat lukeneet Innoparkin ottaneen suuren riskin korkojohdannaisilla.

Johdannaiset eli johdannaissopimukset ovat niin laaja käsite, että niitä ei voi kuvata muutamalla sanalla. Ne voivat olla lähes millaisia sopimuksia hyvänsä. Niillä muun muassa ostetaan tai myydään hyödykkeitä, suojataan valuuttoja, korkoja ja omistuksia sekä tietenkin keinotellaan.
-?Johdannainen on oikeus ostaa tai myydä jotakin sovittuun hintaan ja josta sitoumuksen antaja rahastaa palkkion, sanoo Finanssialan keskusliiton johtaja Markku Savikko.
Savikko vastaa Finanssialan keskusliitossa sijoitusrahastoista ja arvopaperivälityksestä.

Virallisen määritelmän mukaan johdannaiset ovat väline, jonka arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon.
Johdannaisia on tehty kauan, mutta julkisuudessa puhutaan yleensä johdannaisista, jotka ovat vaihdettavia arvopapereita.

Vanhimmat sopimukset viljasta

-Vanhimmat johdannaiset on tehty viljasta. Kun sato kypsyy, viljelijä tietää saavansa tietyn hinnan sadosta, Savikko kertoo.
Viljakauppa ennen sadon kypsymistä on nykykielessä termiini. Niistä on kuitenkin vasta nyt tehty vaihdettavia arvopapereita. Termiinejä arvopapereina kutsutaan usein myös futuureiksi.
Termiini on sopimus, jonka mukaisesti jostakin maksetaan tiettyyn aikaan määrätty hinta. Pohjoismaiset sähkömarkkinat perustuvat suurelta osin termiineihin. Nordpool-pörssistä ostetaan sähkö tietylle jaksolle tiettyyn hintaan. Myyjä ei edes voi antaa ostajalle sähköä tässä ja nyt.
Osa kuluttajistakin ostaa sähkönsä termiininä. Vuoden tai kahden hinnaksi sovitaan x senttiä kilowattitunnilta. Kuluttajien sähkösopimukset poikkeavat yritysten pörssistä ostamista sopimuksista niin, että niillä ei ole jälkimarkkinoita. Omakotiasukas ei voi myydä omaa sopimustaan.
Eräiden raaka-aineiden maailmamarkkinakauppaa käydään valtaosin johdannaisilla. Perusajatus on vähentää liian suurta riskiä. Kun tankkilaivallinen öljyä merellä on suuri riski, se myydään johdannaisilla paljon ennen lastin saapumista öljysatamaan.
Optio ei sido termiinin tavoin kauppaan. Se on mahdollisuus tehdä kauppaa tiettyyn aikaan tietyllä hinnalla.

Optiot ovat tuttuja pörssiyritysten johtajien palkitsemisesta. Yritys antaa johtajilleen optioita, joilla saa ostaa tiettyyn aikaan ja tiettyyn hintaan yhtiön osakkeita. Jos yritys menestyy ja osakkeen pörssikurssi kohoaa, johtajat saavat edulliseen hintaan ostaa osakkeita.
Valuutta- ja korkojohdannaiset on alun perin luotu luottojen, sijoitusten ja saatavien suojaamiseen. Valuuttatermiinillä vientiä harjoittavat yritykset suojaavat saatavansa kaupoista, jotka on tehty toisella valuutalla.
Teollisuusyritys ei halua ottaa riskiä esimerkiksi Turkin liiran heikkenemisestä. Se voi ostaa pankilta valuuttatermiinin, jolla saatava turvataan.
Korkojen nousulta voi suojautua korkojohdannaisilla. Pankit myyvät myös kotitalouksille korkojohdannaisia esimerkiksi korkokaton nimellä. Pankki suojaa korkokaton riskin ottamalla markkinoilta vastajohdannaisen.

Pankit saattavat tasapainottaa varainhankintansa kokonaisuutena. Pankille ei synny korkoriskiä, jos sen varainhankinta ja luotot ovat koroiltaan ja ajoitukseltaan tasapainossa.

Suojautuminen useassa vaiheessa

Maailman markkinoilla CDS-johdannaiset ovat merkittävä tekijä. Niillä suojataan sitoumuksien riskejä. CDS:t ovat luonteeltaan kuin vakuutuksia.
Amerikkalaiset kehittivät myös monimutkaisen johdannaisen, vakuudellisen velkasitoumuksen CDO:n, joilla suojattiin subprime-asuntoluottoja. Sitoumusten myyjät joutuivat vaikeuksiin, kun asuntovelalliset eivät selviytyneet lainoistaan.

Johdannaisten markkinat ovat paisuneet valtaviksi. Niillä tehdään enemmän kauppaa kuin muilla arvopaperilla. Johdannaisilla on paljon suurempi vaihto kuin osakekaupalla.
-Yksi kauppa synnyttää monessa eri vaiheessa johdannaiskauppaa, koska myös riskiltä suojaudutaan useassa vaiheessa. Siksi johdannaismarkkinat ovat muita suuremmat, Savikko selittää.
Johdannaisia on ryhdytty käyttämään hyödykekaupan ja suojaamisen lisäksi riskisijoituksina. Sijoitukselle saa niin sanotusti vipua, kun sen tekee johdannaisilla.
-Johdannaiskauppa on periaatteessa nollasummapeliä. Pelimies ottaa riskiä ja se on helppoa erilaisilla johdannaisilla, Savikko sanoo.

Viranomaiset ovat huolestuneet johdannaisista, koska markkinat ovat suuret eikä riskejä välttämättä tunnisteta. EU:n komissio on tehnyt finanssikriisin jälkeen esityksen asetuksesta, jolla hallittaisiin johdannaiskauppaa.
-EU haluaa laittaa johdannaiset pörssiin, jotta saadaan selville muun muassa johdannaiskaupan volyymi, Savikko kertoo. (HäSa)

Käsitteitä

Termiini = Osto- tai myyntisopimus määrättyyn hintaan määrättyyn aikaan.
Futuuri = Termiinisopimus, joka on vaihtokelpoinen arvopaperi.
OTC = Kahden osapuolen keskinäinen johdannaiskauppa.
Optio = Mahdollisuus ostoon tai myyntiin tiettyyn aikaan (laukeaminen) ja tiettyyn hintaan.
Warrantti = Pankin tai pankkiiriliikkeen liikkeellelaskema optio, jolla lyhyt aika laukeamiseen.
SWAP = Vaihtosopimus, jota käytetään muun muassa korkoriskien eliminoimiseen.
CDS = Johdannaisen kaltainen takaus, jolla vähennetään riskiä.

Piensijoittajille vaativia tuotteita

Finanssialan keskusliiton johtajan Markku Savikon mielestä johdannaiset eivät sovi sijoittajalle, joka ei ole erittäin hyvin perehtynyt niihin.
-Johdannaiset edellyttävät suurta asiantuntemusta. Piensijoittajalle ne ovat monimutkainen sijoitustuote.
Sijoittajat ovat tehneet jättitappioita johdannaisilla ja sijoitustuotteilla, joihin sekoitetaan johdannaisia.
Näiden tuotteiden kaupasta on myös syntynyt riitoja myyjän ja ostajan välille.
-Johdannaisia ei noin vain voi mennä ostamaan. Niihin on perehdyttävä erittäin hyvin, ettei menetä rahojaan.

Innopark hankki salkkuunsa pelipapereita

Innopark osti vuosina 2007-08 korkojohdannaisia, joiden pääoma-arvo on 40 miljoonaa euroa. Johdannaisten juoksuaika päättyy vuonna 2023, 2027 tai 2032.
Johdannaiset ovat rakenteeltaan kaikki samanlaisia. Seitsemänä ensimmäisenä vuonna Innopark maksaa pääoma-arvosta 3 kuukauden eurobor-korkoa vähennettynä marginaalilla. Pohjola Pankki maksaa 3 kuukauden euribor-korkoa Innoparkille.

Seitsemän vuoden jälkeen Innopark muuttuu todennäköisesti maksumieheksi. Siitä, millä perusteella Innopark joutuu maksamaan tai saa rahaa, ei ole annettu tietoa. Tiettävästi tappiot ja voitot syntyvät mutkikkaasti korkoeroista ja niihin liitetyistä kertoimista. Sopimusten purkaminen olisi maksanut viime vuoden vaihteessa 13,1 miljoonaa euroa.
Johdannaisilla Innopark ei osta eikä suojaa mitään. Niitä on nimetty seitsemänä ensimmäisenä vuonna lainoja suojaavaksi, koska niistä syntyy tuloa. Johdannaisia ei ole kuitenkaan liitetty Innoparkin lainoihin eikä suojauslaskelmia ole tehty. Ne ovat pelipapereita, joilla otetaan erittäin kova riski.
Tappiot ja voitot syntyvät mutkikkaasti korkoeroista ja niihin liitetyistä kertoimista.

Kommentti
Ei lasten käsiin aseita

Johdannaisilla tehdään enemmän kauppaa kuin on koko maailman bruttokansantuote. Johdannaisista varoitettiin jo 1990-luvun alussa. Subprime-kriisi, Lehman Brothersin kaatuminen ja Innopark ovat esimerkkejä, että varoituksia ei lausuttu turhaan.
Keskustelussa sotketaan järjetön pelaaminen, kaupankäynti hyödykkeillä ja riskien eliminoiminen. Sähköä ei osteta perunoiden tapaan kapoittain. Raaka-ainekaupassa riskit voidaan johdannaisilla jakaa. Vientiyritysten ei pidä kantaa valuuttariskiä kaupoistaan.

Johdannaiset ennustavat tulevaisuutta. Niiden arvioita tulisi nykyistä enemmän käyttää hyväksi ja arvostella. Johdannaiset varoittavat riskien kasvusta, jos tietoa halutaan lukea. Viime aikoina on tuntunut, että tietoa ei välttämättä haluta. Myönteinen tieto kyllä kelpaisi. Kreikan maksukyvyttömyyttä ei haluta tunnustaa.

Aseet eivät ole lapsille eivätkä muillekaan, jotka eivät ymmärrä niiden vaarallisuutta. Johdannaiset väärissä käsistä ovat kuin aseet lapsilla. Ihmisille myydään riskejä, joiden käsittämiseen heillä ei ole eväitä. Kuinka moni suomalainen osaa ennakoida tinan maailmanmarkkinahintaa? Tuulipukukansalle syötetään kuitenkin arvopapereita, joissa on tinajohdannaisia.
Helpointa on pelata muiden rahoilla. Ei ole ihme, että Hämeenlinnan suurin kupla löytyy Innoparkista, jonka lainat kaupunki on taannut.

HäSa / Arno Juutilainen