Uutiset

Johtamisessa on pahoja ongelmia

Alastomaksi karsitun ajattelumallin mukaan työtä tehdään rahan, palkan, takia. Rahan merkitystä korostaa varmasti myös työmarkkinajärjestöjen ankara ja lähes aina yön tunneille venyvä vääntö palkankorotuksista.

Helsingin yliopiston tutkijan Juha Antilan haastattelututkimus paljastaa uutta näkökulmaa suomalaisten suhteesta työhön. Melkein 3 000 haastateltavan mielipide on ilman tulkintoja selvä: työelämässä kaikkein tärkeintä on työn sisältö, sen mielekkyys. Ja työ on mielekästä, kunhan vain työpaikan johto osaa asiansa.

Mitään suurta ja mullistavaa uutta Juha Antilan tutkimus ei tietenkään työstä kerro. Jo tähän astikin – lukuisten tutkimusten ansiosta – on tiedetty, ettei raha voi korvata kaikkea työpaikalla.

Suomalaisten työntekijöiden mielipiteissä ei ole mitään ihmettelemistä. Kun ihminen viettää kahdeksan tuntia töissä ei ole lainkaan yhdentekevää, miten hän työpaikallaan viihtyy. Ei kukaan jaksa laskea päivästä toiseen ansaitsemiaan euroja, jos työ ahdistaa vaikkapa huonon esimiehen tai työtovereiden takia.

Työn mielekkyyden tärkeys on kaiken aikaa vieläpä korostumassa. Suunta on perin ymmärrettävä. Suomalainen elintaso on jo sen verran korkea, ettei läheskään kaikkien työntekijöiden tarvitse enää juosta viimeisen työssä ansaitun euron perässä. Työn mielekkyys on ohittanut rahan mahdin.

Kuinka mielekästä työtä suomalaiset sitten mielestään tekevät? Antilan tutkimusta hieman väljästi tulkiten suomalaiset tekevät mielekästä työtä. Haastateltavat antavat työn mielekkyyden arvosanaksi 7,6. Luku on varoittavan alhainen, tätä tosiasiaa on turha kieltää!

Työn laadun mittauksissa on kaiken lisäksi sangen hyödytöntä pallotella keskimääräisillä arvosanoilla ja tuntemuksilla. Monessa työpaikassa asiat ovat hyvin, monessa huonossa jamassa, mitä seikkaa korostaa myös Antila. Tärkeää olisi saada aikaan muutos niillä työpaikoilla, joissa työssä oleminen on ankeaa arkista pakkopullaa.

Avainasia onkin herätellä työpaikkoja ponnistelemaan työviihtyvyyden lisäämiseksi. Keskeisessä roolissa ovat työntekijöiden esimiehet. Antilan tutkimuksen perusteella on jälleen välttämätöntä kysyä, ovatko työpaikkojen pomot päteviä johtajia. Ilman selityksiä johtamisessa on työpaikoilla suuria ja kielteisesti työssä viihtymiseen heijastuvia ongelmia.

Ain laulain työtäs tee. Näin valistaa vanha suomalainen iskelmä, jossa on tärkeä pieni siivu elämänviisautta. Hyvä mieli työpaikalla tuo suoranaista säästöä: työssään viihtyvät työntekijät eivät hae uutta työpaikkaa, vaikka tarjottu uusi työ kasvattaisi ehkä merkittävästikin hänen ansioitaan.

Hyvässä työympäristössä syntyy myös tulosta. Juha Antilan tutkimus kertaa sitä tosiasiaa, että työntekijän saa parhaiten vauhtiin porkkana eikä ilmassa viuhuva ruoska. Mielekäs työympäristö on kaiken kukkuraksi halpa porkkana.

Päivän lehti

5.4.2020