Uutiset

Joka kymmenes suomalainen pyöräilee säännöllisesti töihin

Arkistokuva. Kuva: Terho Aalto

Joka kymmenes suomalaisista työssäkäyvistä pyöräilee säännöllisesti töihin, selviää LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.

Työelämässä mukana olevista joka viidennes kertoi pyöräilevänsä satunnaisesti töihin.

Nuoret hyödyntävät polkupyörää kaikista ikäryhmistä aktiivisimmin, sillä yli puolet alle 25-vuotiaista kertoi pyöräilevänsä töihin satunnaisesti tai säännöllisesti.

 

Kyselyyn vastanneet työmatkapyöräilijät kertoivat, että sade, kylmyys ja kiire saavat pyörän useimmin jäämään kotiin töihin lähtiessä.

Motivaation puute on kyseessä varsin harvoin, sillä vajaa viidennes työmatkapyöräilyä harrastavista vastaajista kertoi sen olevan este pyörän satulaan nousemiselle.

 

Kotitaloudesta löytyvä auto ei erityisemmin kannusta työmatkapyöräilyyn.

Noin kymmenes vastaajista, joilla on käytettävissään auto jokapäiväisiä matkoja varten ilmoitti pyöräilevänsä töihin säännöllisesti.

Puolestaan kolmasosa vastaajista, joilla ei ole käytettävissään autoa ilmoitti pyöräilevänsä töihin säännöllisesti. HäSa

Päivän lehti

21.2.2020