Uutiset

"Jos puupohjaisia pakkauksia ei tehdä Suomessa, niin joku muu tekee ne maailmalla"

Kartonkiteollisuutta odottavat valtavat markkinat, kun muoviset ruokapakkaukset korvataan puupohjaisilla tuotteilla.
Onko parempi, että kaadetaan Indonesiassa sademetsiä kuin että hakataan meidän hoidettuja talousmetsiä, paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kysyy.

Kymmenisen vuotta sitten metsäteollisuutta kuvailtiin auringon laskun alaksi, mutta ei kuvailla enää.

– Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi muovista halutaan eroon. Tilalle halutaan puupohjaisia tuotteita. Myös paisuva verkkokauppa on antanut ja antaa metsäklusterille uusia mahdollisuuksia, paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala toteaa.

Kartonkikoneita tulee lisää ja vanhoja paperikoneita muutetaan kartonkikoneiksi.

– Kartonkiala on nopeasti kasvava. Olen jo hiukan huolestunut, ettei ala kasva liikaa. Ettei meille käy niin kuin kymmenen vuotta siten, jolloin kaikki yhtiöt menivät päällystetyn paperin perässä.

 

Yksi merkittävä muutos on tulossa elintarvikkeiden pakkaamiseen.

– Muovia käytetään tänä päivänä valtavia määriä elintarvikkeiden suojaamiseen. Nyt tämä suuntaus muuttuu. Erityisesti halutaan eroon muovipulloista ja -kupeista. Niitä korvataan nestepakkauskartongilla.

Elintarvikkeet vaativat puhtaan ja neitseellisen pakkauksen, joten kierrätysmateriaali ei käy.

– Lopuksi kartonkipohjaiset pakkaukset voidaan polttaa energian tuottamiseen. Tämä on parempi tapa kuin että poltettaisiin puuta.

Vanhalan mukaan tilanne olisi ollut metsäalalle ongelmallinen ilman kasvavaa verkkokauppaa, Aasian markkinoita tai muovin korvaavien puupohjaisten tuotteiden kehittelyä.

 

Suomalainen havupuista saatava pitkäkuituinen sellu on saanut tunnustusta, mutta kestääkö menestystarina?

– Kartongin valmistuksessa riski tulee eteen silloin, kun pitkäkuituisen ja lyhytkuituisen lujuusarvot kohtaavat. Kun tekniikka kehittyy, niin näin voi käydä. Jossakin muualla se tarvittava sellu keitetään, jos ei meillä.

Esimerkiksi UPM suunnittelee Uruguayihin tehdasta, joka on kaksi kertaa niin suuri kuin Äänekosken uusi sellutehdas.

– Kyse on mammuttimaisesta tehtaasta. Sieltä pusketaan sellua maailmalle suuria määriä. Metsämarkkinat ovat erittäin globaalit joka suhteessa. Tämä on hyvä muistaa, kun puhutaan metsäalan tulevaisuudesta.

 

Kun YK:n ilmastoraportti julkistettiin, Suomessa alkoi kiivas hakkuukeskustelu. Vähentääkö, jäädyttää nykytasolle, vai lisätäkö hakkuita?

Vanhala ei ota kantaa kuutiomääriin. Hänestä keskustelu, jossa tuijotetaan vain lukuja, on turhaa.

– Ilmastomuutos on vakava asia ja siitä on kannettava vastuu, mutta keskustelu on viime aikoina saanut erikoisia muotoja.

Hän pelkää, että ilmastomuutoksesta tulee vaaliteema.

– On hyvä, että siitä puhutaan, mutta jos ei olisi tulossa eduskuntavaaleja, niin eikö siitä puhuttaisi lainkaan?

Hän arvostelee keskustelua siitä, että se lyhytnäköistä ja kampanjantyylistä puhetta, vaikka seuraavat 50-100 vuotta ovat merkitykselliset.

 

Vanhalan lähestymistapa hakkuumääriin on kytköksissä siihen, miten ala antaa töitä suomalaisille.

Liiton jäsenet eivät ole hätääntyneet kirjavista puheenvuoroista.

– Kyselyjä on tullut siitä, voiko varautuminen ilmastomuutokseen pysäyttää suunniteltuja tai pohdittuja investointeja.

Vanhala korostaa, että keskusteluun osallistuvien pitäisi nähdä metsä puilta.

– Kyse on muutoksesta, jolla on pitkät kaaret. Vaikka nyt vedettäisiin kaikki fossiiliset polttoaineet pois, niin niiden vaikutus säilyisi ilmakehässä 50 vuotta.

 

Hän korostaa, että termistökin on muuttunut ilmastomuutoksen pyörteissä.

– Nyt puhutaan hiilivarastoista ja -nielusta. Niitä kutsuttiin ennen metsäksi. On myös tutkittua tietoa siitä, että kyse ei ole vain puusta. Metsä käsittää muutakin, eli maapohjan. Paljonko se sitoo hiiltä?

Metsät kasvavat koko ajan enemmän kuin mitä hakataan.

– Kun meillä kaadetaan puu, niin sen tilalle istutetaan 4-6 puuta.

 

Niille, jotka vaativat hakkuiden vähentämistä, puheenjohtajalla on selkeä viesti.

– Kasvava puusto sitoo paremmin hiiltä kuin lahometsä. Puupohjaisilla tuotteilla on kysyntää, kun muovista halutaan eroon. Jos me emme valmista tuotteita täällä, sen tekee joku muu. Se voi tapahtua maassa, jossa metsät ovat heikosti hoidettuja. Onko parempi, että kaadetaan Indonesiassa sademetsiä kuin että hakataan meidän hoidettuja talousmetsiä, hän kysyy.