fbpx
Uutiset

Joukkoliikenteen sopimuksia sorvataan uusiksi

Kaupunki neuvottelee uusiksi sopimuksia kaupunkiliikenteen liikennöitsijöiden kanssa.

Joukkoliikenteen sopimukset liikennöitsijöiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä menevät uusiksi vuosina 2014–2019. Sopimukset pitää uusia, koska vuonna 2009 tuli voimaan EU:n palvelusopimusasetus ja kansallinen joukkoliikennelaki, mikä edellyttää, että liikenteen järjestämistavat muuttuvat 10 vuoden siirtymäajalla.

Hämeenlinnassa ensimmäisessä erässä vuonna 2014 katkolla on noin kolmannes sopimuksista.

Nykyisiä sopimuksia pyritään purkamaan

Hämeenlinnassa ja Hattulassa ajettavan kaupunkiliikenteen osalta pyritään tekemään uudet käyttöoikeussopimukset vuoden 2013 alussa. Tähän mennessä yritetään löytää ratkaisu, jossa kaupunki ei joutuisi nykyistä enempää maksumieheksi ja toisaalta, että liikennöitsijöiden kannattaisi lähteä siihen mukaan.

Tällä hetkellä sopimuksia on monia erityyppisiä, ja sopimusviidakkoa pyritään yksinkertaistamaan. Hämeenlinnan ja Hattulan alueen uusiin käyttöoikeussopimuksiin pyritään sisällyttämään nykyisistä sopimuksista myös myöhemmin kuin vuonna 2014 päättyviä. Tämä edellyttää liikennöitsijöiltä vapaaehtoisuutta nykyisten sopimusten purkamiseen.

– EU:n palvelusopimusasetus mahdollistaisi 10-vuotiset sopimukset, mutta kaupunki pyrkii rajaamaan uudet sopimukset 3-5-vuotisiksi, kertoo kaupungin joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio.

Kaupunki on aloittanut neuvottelut uusista sopimuksista Hämeen Linja oy:n ja Vekka Liikenne oy:n kanssa.

Kaupungin tukeman joukkoliikenteen valtionavustuksista päättää Uudenmaan ely-keskus.

Hämeenlinnan kaupungin joukkoliikennekustannukset viime vuonna olivat noin kaksi miljoonaa euroa, johon saatiin valtionavustusta noin 750 000 euroa. Kustannukset koostuvat lipputuesta sekä ostoliikenteestä. Tämän vuoden valtionavustuksesta ei ole vielä olemassa päätöstä, mutta Kaartokallion mukaan kokonaissumma on suurin piirtein sama kuin 2011. (HäSa)

Menot