Uutiset

Jylhäkummun kaavaluonnos ei tyydytä Museovirastoa

Museoviraston mielestä Lopen kunta ei ole huomioinut riittävästi kultturihistoriallisia arvoja Jylhäkummun kaavaluonnosta laatiessaan.

Museovirasto katsoo, että Jylhäkummun suunnittelualuetta ei tule ulottaa osayleis- ja seutukaavassa merkitylle maatalouslaueelle niin suurelta osin kuin nyt on tehty. Lausunnossa todetaan, että maisematila- ja kokonaisuudet tulee säilyttää.

Kulttuurihistoriallisilla arvoilla virasto viittaa Launosten kartanomaisemaan, Kerolan tilakeskukseen sekä niitä ympäröiviin peltoalueisiin.

Jylhäkummun asemakaavalla luodaan yritystoiminta-aluetta Lopelle.