Uutiset

Kaasukiistassa ei aineksia isoon riitaan

Venäjä ja Ukraina sopivat keskiviikkona muutaman päivän kestäneen kiistansa maakaasun hinnasta. Ukraina maksaa kaasusta maailmanmarkkinahintaa. Maiden välinen sopimus on voimassa viisi vuotta, ja se takaa häiriöttömän kaasunjakelun Ukrainan kautta muualle Eurooppaan.

Viikonvaihteessa kärjistynyt hintakiista ehti jo näkyä korotuksina öljyn maailmanmarkkinahinnoissa sekä pörssinoteerattujen öljy-yhtiöiden osakekursseissa.

Kiistassa, joka oli yksinomaan erimielisyyttä venäläisen maakaasun hinnasta, nähtiin jo sytykkeitä Venäjän ja Ukrainan vakavaan välirikkoon. Ukrainan nykyjohto on avoimesti liputtanut lännen ja Euroopan suuntaan. Sen Venäjä- suhteet eivät ole koko uuden itsenäisyyden aikana olleet kovin lämpimät ja avoimet.

Ukraina ehätti jo anella apuun Euroopan unionia. Brysselissä osattiin kuitenkin tulkita asiat oikein. EU lupautui ainoastaan välittäjäksi eikä missään vaiheessa sitoutunut riidan aktiiviseksi osapuoleksi.

Ukrainan on ollut ilmeisen vaikeata omaksua, että itsenäisyyteen kuuluu myös vastuuta ja velvollisuuksia. Itsenäisen maan tunnusmerkkeihin kuuluu sekin, ettei se voi olettaa saavansa maakaasua edullisemmin kuin muut Venäjän kauppakumppanit.

Neuvostoliiton aikaan siihen kuuluneet sosialistiset neuvostotasavallat muodostivat yhden suuren sosialistisen suurvallan. Ne ajat ovat menneet. Nyky-Venäjä ei ole huoltovelvollinen entisiä neuvostomaita kohtaan eikä normaalia kaupantekoa ole syytä sotkea ulkopolitiikkaan.

Kaasukiista osoitti kuitenkin selvästi, että sillä, kuka hallitsee energiamarkkinoita, on myös poliittista vaikutusvaltaa. Monen itäeurooppalaisen maan energiahuolto perustuu edelleen venäläiseen maakaasuun, kivihiileen, öljyyn tai sähköön.

Vaihtoehtoja ei ole kehitetty, siihen ei ole ollut ehkä varaa eikä tarvettakaan. Kaasua myydään myös Suomeen ja moneen muuhun läntisen Euroopan maahan, joskin niiden kehittyneillä markkinoilla on myös vaihtoehtoja.

Ukrainan ja Venäjän kaasukiista ei enää aiheuta häiriöitä, mutta se osoitti koko järjestelmän epävarmuuden. On ilmeistä, että vaihtoehtoisia energialähteitä ja energian mahdollisia myyjiä etsitään konfliktin jälkeen uusin ottein.

Venäjä on viime kuukausina rikastunut poikkeuksellisen kalliin raakaöljyn ansiosta. Maakaasu noudattelee varsin tarkasti öljyn hintakehitystä. Rahavirta on ollut taattua ja se heijastuu myös kansantalouteen. Venäjästä on tullut kiinnostava sijoituskohde ja kauppakumppani. Se noussee tänä vuonna myös Suomen tärkeimmäksi vientimaaksi.

Maan poliittinen johto sen enempää kuin suurten energiayhtiöiden johtajatkaan eivät vaaranna myönteistä talouskehitystä riitelemällä saati uhittelemalle eurooppalaisille asiakkailleen.

Häiriöttömät kaasun- ja öljyntoimitukset ovat venäläisille yhtä tärkeitä kuin toimiva energiahuolto heidän asiakkailleen.

Päivän lehti

22.9.2020

Fingerpori

comic