Uutiset

Kaavoitus jatkuu vilkkaana

Kaupunki jatkaa aktiivista maankäyttöpolitiikaansa myös tänä vuonna. Tavoitteena on, että vuoden 2012 aikana valmistuisi seitsemän asemakaavaa.

Ne ovat Keinusaaren kakkosvaihe, Vekan alue, Pullerin urheiluhalli, Wetterhoffin sisäpiharakennus, Visakankaan seurakuntatalon muutos asumiskäyttöön, Vanajan hautausmaan laajennus sekä Vanajanlinnan loma-asuinalue golfkentän yhteydessä.

Käynnistymässä on myös iso joukko aivan uusia kaava-alueita.

Niistä ensimmäisten joukossa on alkamassa Vanajanrannan kakkosvaiheen kaavoitus viime vuoden lopulla järjestetyn arkkitehtikilpailun pohjalta. Yksityisten omistamalla alueelle on tulossa kerrostaloja.

Asuinkerrostalokaavoja on tekeillä myös Sairionrantaan Fanerikujalle sekä keskustaan entisen teknisen viraston tontille. Lisäksi tämän vuoden aikana on tarkoitus käynnistää Etelärannan asuin-, palvelu-, työpaikka- ja virkistysalueen kaavarunkotyö.

Entisen kauppaoppilaitoksen tontti Brahenkadulla on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön. Kaavatyön yhteydessä selvitetään myös rakennuksen suojelemisen edellytykset.

Myös Iittalassa muutetaan asuinkäyttöön vanhan meijerin tontti. Samalla uudistetaan läheinen kaupungin rivitalotontti. Iittalan keskustaan on puolestaan tulossa ikäihmisten palveluja ja asuntoja.

Luvassa lisää omakotitontteja

Siirin kakkosvaiheen itä- ja eteläpuolelle kaavaillaan omakotivaltaisia asuinalueita, jotka kulkevat nimellä Siiri III ja Koivukulma. Alueiden rajaus täsmentyy kaavarunkotyössä, mutta suunnitteilla on noin 300 uutta erillispientalotonttia.

Myös Äikäälään on tulossa pientalovaltainen asuinalue, mikä aloittaa Katumajärven kaakkoispuolen asutuksen. Samalla on tarkoitus muuttaa myös Äikäälän rannan loma-asuntoalue soveltuvin osin pientaloalueeksi.

Pientaloja on tulossa lisäksi Raitalammille, Topenontien eteläpuolelle, jonne kaavoitetaan noin 30 tonttia. 50 pientalotonttia on suunnitteilla myös Suttenhakaan, joka on uusi asuinalue Eteläisten kylässä.

Rautakauppaa ja logistiikkaa

Tänä vuonna suunnittelupöydällä on myös muutamia elinkeinoalueita.

Kaupunki on esimerkiksi käynnistämässä niin sanottua Suosaaren kaavaa, joka mahdollistaisi rautakaupan keskuksen rakentumisen Harvialantien ja pääradan väliselle alueelle.

Taipaleentien ja Itäportintien alueelle sekä Kilttiin asemakaavoitetaan toimitiloja. Karanojantien kaakkoisreunaan kaavoitetaan noin 20 hehtaarin suuruinen alue logistiikkatoimintoja varten.

Jukolan S-marketin laajennus käynnistyy poikkeamisluvalla, sillä kaavamuutos käynnistynee keväällä 2012. Myös Sähkömestarintie 7-9:n tontille mahdollistetaan kaavoituksella yritystoiminnan laajeneminen.

Vanajanlinnan päärakennus ja talouskeskus suojellaan valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.

Lisäksi Visamäen kampuksen ja moottoritien välissä oleva pelto kaavoitetaan koulutus-, liike-, työpaikka- ja asuinalueeksi. (HäSa)