Uutiset

Kaikki on vielä mahdollista Vanaja-Kantolan alueella

 

Keskiviikkona kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kertoa toiveitaan Vanaja-Kantolan alueen tulevaisuudesta. Vihreys ja vehreys oli monella mielessä.
 
– Kyllä asukkaiden viesti on sellainen, että rantareitin toivotaan jatkuvan Kantolaan, ELY-keskuksen projektipäällikkö Teija Tohmo kertoo.
 
– Ranta-alueet halutaan virkistyskäyttöön. Joillakin on halua nähdä Vanaja-Kantolassa yritystoimintaa ja tiettyjä alueita pidetään sopivina asuinrakennuksille. Siirtolapuutarha on historiallisesti arvokas alue, joka ilman muuta säilytetään.
 
Paljon tapetilla ollut tapahtumapuisto herättää hämeenlinnalaisissa tunteita puolesta ja vastaan.
 
– Ihmiset pelkäävät alueen roskaantumista ja pohtivat, millaista jälkeä isojen joukkojen läpikulku alueella aiheuttaa, ELY-keskuksen Lulu Riikonen sanoo.
 
– Aluetta toivotaan aidattavaksi ja esimerkiksi yrittäjät ovat huolissaan omaisuutensa puolesta. Olen rauhoitellut heitä sanomalla, että tapahtumien järjestäjät huolehtivat tällaisista asioista ja heillä on myös vastuunsa.
 
Hankkeen valmisteluun on vielä runsaasti aikaa, sillä kaupungin aikatauluissa alueelle rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2030. Ely-keskus kaipaa ihmisiltä vielä lisää tietoja alueesta ja ideoita sen kehittämiseen.
 
– Esimerkiksi tänään saimme kuulla lietekaatopaikasta, josta meillä ei ollut aikaisemmin tietoa. Olisi hienoa, jos pystyisimme tavoittamaan alueella 1950-, 1960- ja 1970-luvulla toimineita ihmisiä, joilla on muistikuvia kaikesta siitä, mitä siellä on tehty, Tohmo ja Riikonen vetoavat.
 
– Haluaisimme kuulla aivan kaikenlaisia tarinoita, koska niistä voi syntyä isompia asioita, jotka vaikuttavat alueen imagoon. Ne saattavat esimerkiksi näkyä vaikka kadunnimistössä.
 
Alueen yrittäjiä on kiinnostanut erityisesti se, pitääkö yritystoimintaa siirtää tulevaisuudessa muualle.
 
– Hankkeen puolelta ei tällaisia paineita ole, Riikonen vakuuttaa.
 
– Nyt on kuitenkin niin yrittäjien kuin maanomistajien hyvä hetki olla hereillä ja pohtia, voiko toimintaa edelleen kehittää ja maankäyttöä jalostaa.
 
Vanaja-Kantolan alueen kehittäminen on Hämeenlinnalaisille näkyvin osa Hämeen ELY-keskuksessa meneillään olevasta BeCoSi- hankkeesta, jossa keskitytään vanhojen teollisuusalueiden uudelleenkaavoitukseen ja pilaantuneisiin alueisiin. Hanke on rahoitettu EU:n Central Baltic Interreg IVA –ohjelmasta ja palvelupiste Kastellissa järjestetyn teemapäivän takana oli Central Baltic Project Open Days 2012.

Menot