Uutiset

Kaikki puu kelpaa Stora Ensolle

-Puulle on kova kysyntä. Tavoitteenamme on ostaa tänä vuona enemmän puuta kuin viime vuonna. Ostamme kaikkea puuta ja kaikin tavoin, Stora Enson aluejohtaja Janne Partanen sanoo.

Stora Enson Etelä-Suomen puunhankinnasta vastaava Partanen on huolissaan siitä, että metsänomistajilla on turhan kielteinen kuva tilanteesta. Kuvitellaan, että metsäyhtiöt ovat haluttomia ostamaan puuta.

-Näkymät ovat ainakin osin parantuneet ja uhat siirtyneet. Pitää kuitenkin olla huolissaan Euroopan tilanteesta.

-Kielteiset asiat menevät usein julkisuuteen ja jäävät pyörimään. Tilanne ei ole meillä synkkä.

Leuto alkutalvi ja sateinen syksy haittaavat tänä talvena puukauppaa ja hakkuita. Joulukuussa ei päästy lainkaan aloittamaan talvikorjuuta. Joillekin metsäpalstoille ei päästä koko talvena.

-Jos talvi jatkuisi pääsiäiseen, tilanne olisi hyvä. En usko siihen.

-Emme voi enää ostaa tämän vuoden korjuuseen talvileimikoita. Osa korjuista siirtyy muutenkin ensi talveen, Partanen kertoo.

Partanen vakuuttaa, että yhtiö on muuten halukas puukauppoihin. Yhtiö pyrkii siihen, että kauppoja tehtäisiin tasaisesti ympäri vuotta. Hänen mukaansa kaikki metsänomistajat eivät kuitenkaan halua syvään lumeen solmiman kauppoja.

Ensiharvennus tärkeää

Energiapuun korjuusta, saatavuudesta ja tuesta keskustellaan jatkuvasti. Viimeksi koneurakoitsijat olivat ärtyneitä poukkoilusta. Partanen pitää ensiharvennusta tärkeänä metsänhoidolle.

-Meille energiapuu on yksi laji muiden joukossa. Hakkuumme painottuvat muiden hakkuiden yhteyteen. Käytämme hakkuutähteet, kannot ja ainespuiden latvat.

Partasen tietojen mukaan tilannetta ei muuta edes Stora Enson tuleva biodiesellaitos. Valtavasti puuta käyttävä laitos ei muuta yhtiön puunhankintastrategiaa.

-Olen ymmärtänyt, että laitos käyttää samaa raaka-ainetta, jota muutenkin korjaamme energiapuuksi. Se pystyy käyttämään puuta jopa nykyistä energiapuuta laajemmin.

Partanen vaatii, että energiapuun korjuutuki rakennetaan niin, ettei energiapuu kilpaile muun puunhankinnan kanssa. Hän kertoo, että nykyisten tietojen mukaan EU ei hyväksy Suomen tukimallia. Tuki pitäisi antaa loppukäyttäjälle.

-Tärkeää, että saadaan tuet voimaan nopeasti ja pysyvästi.

Palvelut avautuvat kilpailulle

Metsänhoitoyhdistykset saattavat menettää käytännössä lakisääteiset metsänhoitomaksut. Järjestelmää on moitittu ja ministeriön työryhmä esittää sen uudistamista.

-Uudistus on myönteinen asia. Palvelut avautuvat kilpailulle, Partanen sanoo.

Hän toteaa, että metsänhoitoyhdistykset ovat tehneet hyvää työtä ja toivoo niiden jatkavan sitä.

Stora Enson eteläinen hankinta-alue työllistää 150 yhtiön työntekijää. Metsäyhtiöt ostavat suurimman osan puustaan niin sanotuilla pystykaupoilla ja teettävät metsätyöt koneurakoitsijoilla.

-Olemme antaneet urakoitsijoille enemmän vastuuta. He ketjuttavat itse leimikoiden korjuun. me annamme tavoitteen, kuinka paljon puuta on saatava tien varteen.

Stora Enso laittoi uudistuksen vireille neljä vuotta sitten. Se valmistui viime vuonna. Yksi uudistuksen vaikutuksista on, että korjuuyritysten koko on kasvanut.

-Meillä on eteläisellä puunhankinta-alueella 13 tällaista laaja-alaista yritystä. Ne korjaavat kukin 100 000-600 000 kuutiota puuta vuodessa.

Nukkuville oma palvelu

Partanen arvioi, että niin sanottuja nukkuvia metsänomistajia on kymmeniä prosentteja kaikista metsänomistajista ja heidän määränsä kasvaa. Stora Enso on tehnyt Kiirus-palvelun nimenomaan näille kaupunkimetsänomistajille. Metsänomistajille tehdään laskelma tarvittavista hakkuista ja muusta metsänhoidosta.

-Laskemme, paljonko metsänomistaja häviää, kun hakkuut jäävät tekemättä. Metsässä voi olla jopa yhden-kahden prosentin negatiivinen kasvu.

Partanen sanoo, että monet metsänomistajat kokevat metsäasiat hankaliksi. Jos ne eivät ole hankalia, niin ne ovat liikaa aikaa vieviä.

-Kun puhutaan euroista, asiat ymmärretään selvästi. (HäSa)

Mainos