fbpx

Kaikki suuri ei ole lapsellekaan kaunista

 

Perheemme kolme peruskoululaista jatkavat pitkäksi venähtävää evakkomatkaansa. Tuomelan sisäilmaongelmia ollaan nyt karussa Hätilänmäen yläkoululla, Wetterhoffin kiinteistössä ja entisessä ortodoksikirkossa. Osaavat opettajat ja kivat kaverit ovat kuitenkin tehneet koulun alkamisen mieluisaksi, eivätkä erikoiset koulutilat ole esteenä hyvälle koulunkäynnille. Enää ei myöskään ole tullut vastaan sisäilmaongelmista kärsiviä oppilaita tai opettajia. Koputetaan kuitenkin puuta.
 
Huolenaiheita paikallisessa koulumaailmassa kuitenkin riittää. Seminaarin jättikoulun alkumetrit eivät ole vakuuttaneet. Koulurakennuksen kunto on jo kyseenalaistettu ja ongelmia havaittu ainakin liikuntatiloissa. Koulurakennusten osalta ollaan vasta selvitysvaiheessa eikä rakennusten terveellisyyttä tutkittu riittävästi etukäteen vaikka moni taho esittikin huolensa jo aikaisessa vaiheessa. Sama, jo tutuksi tullut toimintatapa toistui taas eli asianosaisten huolta ei otettu tosissaan vaan se sivuutettiin. Nyt pidetään peukkuja, että rakennusten kuntoselvitykset tuovat helpotuksen, eivätkä lisää tuskaa.  
 
Toinen suuri huolenaihe on Seminaarin koulun valtava koko. 700 oppilasta on nimittäin aikamoinen pataljoona koululaisia. Oppilaat, joilla ei ole erityistarpeita tai ongelmia saattavat selvitä ylisuurissa kouluissa ja ylisuurissa luokissa omin avuin. Erityistä tukea kaipaaville tilanne on vaikeampi.
 
Jokainen lapsi tarvitsee kehitykselleen tärkeää aikuisen tukea ja huomiota myös kouluympäristössä. Mitä suurempaa kaikki on, sen haastavampaa on turvata tämän tuen saaminen tasapuolisesti. 
 
Suurkouluun päädyttiin mitä ilmeisimmin taloudellisten seikkojen pohjalta. Suurkoulujen tuomat säästöt eivät kuitenkaan ole kirkossa kuulutettuja. Pienten opetusyksiköiden, riittävien tukitoimien ja erityispalveluiden järjestämiskustannukset voivat yllättää. Suuren koulun tuomia yksiselitteisiä etuja ei kukaan ole tieteellisesti pystynyt osoittamaan. Haitat sen sijaan tulevat vastaan jo koululaisperheiden arjessa. Liikennejärjestelyt tai suuri, kasvoton yhteisö eivät luo turvallisuudentunnetta ja rauhallista oppimisympäristöä niin kuin pienemmät kouluyhteisöt. Sama koskee myös kiusaamista. Lapset kokevat kiusaamista yleensä useammin suurissa kouluissa kuin pienissä tai kohtuullisen kokoisissa. 
 
Päätöksenteon pohjana pitää erityisesti vaikeina aikoina olla enemmän substanssiosaamista talousasiantuntijuuden tueksi. Asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden mielipiteille tulee siis antaa enemmän painoarvoa. On myös muistettava, että oppilaitosten kantava voima on osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilökunta, jota kuunnellaan, ei vai kuulla. 
 
Tuskin yksikään opetusalan tai psykiatrian ammattilainen pitää suuria kouluja saati opetus- tai päivähoitoryhmiä opetuksen, lasten hyvinvoinnin tai yhteiskunnan edun mukaisina. 
 
Jokaisella koululaisella on oikeus rauhalliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön, jossa saa myös riittävästi tarvitsemaansa tukea. Tämän takaaminen jättikoulussa on työn takana ja vaatii runsaasti resursseja. Riskinä on, että jättikoulu tulee pidemmällä aikavälillä oppilasta kohti kalliimmaksi kuin pieni tai kohtuullisen kokoinen koulu. 
 
Tuetaan yhdessä omia koululaisiamme ja opettajiamme, jotta heille tulisi hyvä lukuvuosi kaiken myllerryksen keskellä.
 

Menot