fbpx
Uutiset

Kaikkiaan 15 lausuntoa – sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi asiantuntijalausuntoja sote-uudistuksesta

Lausunnot koskevat rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjä, notifiointia, liikelaitoksen palveluvelvoitetta ja tietosuojaa.
Perustuslakivaliokunnan kokouksessa helmikuussa kuvattuna Tapani Tölli ja Annika Lapintie. Kuva: Mauri Ratilainen
Perustuslakivaliokunnan kokouksessa helmikuussa kuvattuna Tapani Tölli ja Annika Lapintie. Kuva: Mauri Ratilainen

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tiistaina asiantuntijalausuntoja, jotka koskevat hallituksen esitystä eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Lausunnot koskevat rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjä, notifiointia, liikelaitoksen palveluvelvoitetta ja tietosuojaa. Asiantuntijat vertasivat ministeriöiden vastineita ja perustuslakivaliokunnan lausuntoja.

Valinnanvapausjärjestelmään liittyvän notifioinnin tarvetta EU-tuomioistuimeen arvioivat muiden muassa oikeustieteen professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta ja eurooppaoikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta.

Ojasen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämän oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen voi johtaa EU-komission tutkintamenettelyyn. Ojanen sanoo lausunnossaan, että oikeusvarmuusilmoituksen oikeusvaikutuksiin liittyy sellaista epäselvyyttä, jota varsinaiseen valtiontuki-ilmoitukseen ei liity. Hän huomauttaa tosin myös, että valtiontuki-ilmoitus tuo velvoitteen pidättäytyä toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Snell puolestaan pitää oikeusvarmuusilmoitusta EU-oikeuden näkökulmasta normaalina ja asianmukaisena ratkaisuna.

– Itse menettely ja sen lopulliset oikeusvaikutukset ovat samat ilmoituslajista riippumatta. Lopullinen oikeusvarmuus ei riipu ilmoituslajista. Menettelyn aikana ilmoituslajilla on kuitenkin vaikutusta täytäntöönpanokieltoon. Jos ilmoitetaan tuesta, sitä ei saa ottaa käyttöön ennen komission hyväksyntää. Jos taas tehdään ilmoitus oikeusvarmuuden vuoksi, täytäntöönpanokielto astuu voimaan vasta kun komissio siirtyy muodolliseen tutkintamenettelyyn, Jukka Snell sanoo lausunnossaan.

Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro arvioi julkaistussa lausunnossaan sote-lakipaketin tietosuojaa. Lavapuron lausunnossa pohditaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä, käyttöoikeussääntelyä, Kelan tiedonsaantioikeuksia ja profilointia. Lavapuron mukaan ehdotuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon perustuslain 21 pykälässä suojattuun julkisuusperiaatteeseen sisältyvän asianosaisjulkisuuden merkitystä.

Menot