Uutiset

Kaikkien pelastusviranomaisten viestintä armeijan hoitoon

Joukko armeijan televalvojista pelkää joutuvansa irtisanotuiksi, kun armeija ottaa vastatakseen kaikkien turvallisuusviranomaisten viestintäjärjestelmistä vuonna 2013. Kun pelastusviranomaisten viestintä siirtyy armeijalle, verkkoa ylläpitävien ja käyttävien järjestelmäoperaattorien on oltava pätevämpiä kuin nykyisten televalvojien.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja, eversti Pertti Hyvärinen kertoo, että kaikkiaan 47 työntekijän tehtävään tulee muutos tai tehtävä lakkautetaan. Näistä kolme tehtävää on ollut täyttämättä ja kymmenelle on jo löydetty uusi tehtävä.

-Nyt on menossa kartoitus, jolla selvitetään jäljellä olevien 34 työntekijän valmiudet uusiin tehtäviin. Osa on pätevää siirtymään uusiin tehtäviin suoraan, osa lisäkoulutuksen jälkeen ja osa ei lainkaan. Vielä ei tiedetä, montako kuhunkin ryhmään kuuluu, hän sanoo.

Hyvärisen mukaan teleoperaattoreiksi soveltumattomille pyritään etsimään muuta sopivaa työtä armeijan sisältä tai muualta valtionhallinnosta. Irtisanominen tulee kysymykseen vasta, mikäli työtä ei löydy tai kyseinen henkilö ei halua esimerkiksi paikkakunnan vaihdoksen takia ottaa sitä vastaan.

Nimettömänä esiintyvä televalvoja on sitä mieltä, että Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen asenne on sellainen, että nykyiset televalvojat ovat epäpäteviä teleoperaattoreiksi. Hän sanoo myös, ettei heille ole annettu pyydettyä jatkokoulutusta ja että irtisanominen on esitetty ainoana vaihtoehtona. (HäSa)