fbpx
Uutiset

Kaivosala otti uuden askeleen avoimuuteen

Kansalaisten on aiempaa helpompi saada tietoa kaivosten toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista.

Tuore yhteiskuntavastuuraportti koskee viime vuotta. Siitä selviävät tuotantomäärät, -näkymät ja työllisyysvaikutukset mutta myös toiminnan vaikutukset ympäristöön ja alueen elinkeinoihin.

Yhteistyö paikallisyhteisön kanssa on kirjattu pururatojen ja uimarantojen kunnostusten tarkkuudella.

Tietojen vertailua on hankaloittanut kaivosten erilaisuus. Raportissa ei myöskään käsitellä kaikkien kaivosten tilannetta. Tietoja kysyttiin 23 yritykseltä, joista 19 vastasi.

Raportoinnista vastaa viime vuonna perustettu Kestävän kaivostoiminnan verkosto. Sen mukaan kaikki alan keskeisimmät toimijat ovat kuitenkin raportissa mukana.

Kansliapäällikkö Hannele Pokan johtamaan verkostoon kuuluvat esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto, Paliskuntien yhdistys, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Kaivosteollisuus ry.

Verkosto haluaa lisätä kaivostoiminnan läpinäkyvyyttä.

KAIVOSTEOLLISUUS RY:N toiminnanjohtaja Pekka Suomela kuvaa raporttia yhdeksi askeleeksi vastuullisuusstandardin suuntaan.

– Ei ajatella tuotantoa, työllisyyttä ja ympäristölupaa ja sen täyttymisen ehtoja vaan katsotaan laajemmin kokonaisuutta. Miltä toiminta näyttää, mitä pitää kertoa ja mihin panostaa. Tämä on herätys yhtiöillekin.

Marraskuussa kaivosalan verkoston on määrä sopia uudesta vastuullisuusjärjestelmästä, jolla aletaan mitata toimintaa.

Pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen Kestävän kaivostoiminnan verkostosta arvioi, että järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Hän toivoo, että vuodenvaihteessa mahdollisimman moni kaivosyhtiö tulisi mukaan.

Kestänee ainakin kaksi vuotta ennen kuin järjestelmä on kattavasti käytössä.

KANNUSTAAKO vai hirvittääkö uusi järjestelmä kaivosalaa?

– Nähdään, että tällainen on tärkeää, mutta ei sovi kieltää, että työmäärä, byrokraattisuus ja raskaus hirvittävät, Suomela vastaa.

Hän sanoo, että tuloksena on oltava aito johtamisjärjestelmä.

– Vastuullisuusjärjestelmän vienti käytäntöön vaatii vielä huimasti työtä.

Malli on Kanadasta, jossa järjestelmää on Suomelan mukaan rakennettu kymmenen vuotta.

Hän sanoo, että Suomessa pisimmällä työssä on Pyhäsalmen kaivos. Nykyään kanadalaisen First Quantum Mineralsin omistama pohjoispohjalainen kaivos on perustettu 1960-luvulla.

KAIVOSTEN TIEDOT www.kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti/

Asiasanat

Menot