fbpx
Uutiset

Kaksi pappia pidätettiin virantoimituksesta – toisessa tapauksessa on kyse asiasta, joka on tutkinnassa poliisilla

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli teki keskiviikkona harvinaisen päätöksen ja pidätti kaksi pappia virantoimituksesta. Toisessa tapauksessa on kyse asiasta, joka on poliisilla tutkinnassa.
Poikkeuksellinen kahden papin viralta pidättämisen päätös on voimassa toistaiseksi, eivätkä papit voi heistä johtuvista syistä tuomiokapitulin mukaan hoitaa virkatehtäviään asianmukaisesti.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli teki keskiviikkona harvinaisen päätöksen ja pidätti kaksi pappia virantoimituksesta.

– Toisessa tilanteessa on kyse elokuussa julkisuudessa olleesta asiasta, joka on tutkinnassa poliisilla, Helsingin hiippakunnan vs. lakimiesasessori Jussi Lilja kertoo Lännen Medialle.

Hän ei kommentoi asian yksityiskohtia ja toteaa, että tuomiokapitulilla ei ole oikeutta tiedottaa asiasta.

– Toinen tapaus ei ole ollut julkisuudessa, eikä siitä tiedoteta enempää.

Poikkeuksellinen kahden papin viralta pidättämisen päätös on voimassa toistaiseksi, eivätkä papit voi heistä johtuvista syistä tuomiokapitulin mukaan hoitaa virkatehtäviään asianmukaisesti.

Papin pidättäminen virantoimituksesta on Suomessa erittäin harvinaista.

– Ei niitä eri tuomiokapituleissa joka vuosi tapahdu, Jussi Lilja kuvailee yleisyyttä.

– Olen työskennellyt aiemmin 38 vuotta lakimiesasessorina Lapuan hiippakunnassa, niin tänä aikana joitakuita virantoimituksesta pidättämisiä on ollut.

Helsingin hiippakuntaan kuuluu kaikkiaan 33 seurakuntaa Helsingistä, Vantaalta ja Itä-Uudeltamaalta. Virantoimituksesta pidätetyt papit ovat työskennelleet pappina jossakin alueen seurakunnista.

Liljan mukaan se, että kaksi pappia pidätetään virantoimituksesta samaan aikaan, on sattumaa. Tuomiokapitulin mukaan tapaukset eivät liity toisiinsa.

Seurakunta tuo asiat tuomiokapitulin käsittelyyn.

Tuomiokapitulilla on toimivalta tehdä päätöksiä papin virkaan liittyvistä kysymyksistä. Sillä ei ole toimivaltaa muihin seurakunnan työntekijöiden virkoihin.

Virantoimituksesta pidättäminen pohjautuu kirkkolain 6. lukuun 63. pykälään. Siinä sanotaan muun muassa, että jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta ja pappi myös pappisviran toimittamisesta.

Lilja sanoo, että säännökset ovat samankaltaiset kuin valtion virkamieslaissa ja laissa kuntien viranhaltijoista. Papin virantoimituksesta pidättämisen taustalla voi olla esimerkiksi virkarikos tai se, että pappi on menetellyt virkavelvollisuuksien vastaisesti. Virantoimituksesta voidaan pidättää tutkinnan aikana.

Helsingin tuomiokapituli perustelee tuoreiden tapausten salaamista julkisuuslain pykälillä. Lilja korostaa, että muulla perusteella virantoimituksesta pidättämistä ei voi salata.

– Lähtökohtaisesti papin viralta pidättäminen ei ole salainen asia. Salassapito on poikkeus, mutta laki määrää, milloin asia on pidettävä salassa.

– Kun on soveltamistilanne, niin viranomaisella ei ole paljon harkinnanvaltaa. Julkisuuslaissa on vastakkain julkisuus ja yksityisyyden suoja. Tämä tekee soveltamisesta vaikeaa, kun kaksi vastakkaista periaatetta on ristissä.

Menot