Uutiset

Kalaistutusten tulokset vaihtelevat erittäin paljon Hämeessä

Kalaistutusten tulokset vaihtelevat erittäin paljon Hämeessä ja Pirkanmaalla. Parhaiten onnistui ankeriaan ja toutaimen istutukset.

Myös kookkaiden 3-4-vuotiaiden taimenten sekä kirjolohen istutukset ovat olleet tuloksellisia. Siian ja järvilohen istutukset ovat onnistuneet kohtalaisesti. Nuorten kaksivuotiaiden lohikalaistukkaiden luontainen kuolevuus Hämeen haukivaltaisissa vesissä näyttäisi vähentäneen näiden istutusten onnistumista.

Kuhaistutuksista on saatu sekä huonoja että hyviä tuloksia. Hauki-istutukset näyttäisivät pääosin olleen tuloksettomia. Hauki ja kuha lisääntyyvät luontaisesti lähes kaikissa Hämeen vesissä.

Saalistietoja ja istutustietoja vertailemalla voidaan päätellä, että yli 90 prosenttia Hämeen ja Pirkanmaan kalansaaliista perustuu kalojen luontaiseen lisääntymiseen. Istutuksia voitaisiin nykyisestä vähentää ilman että saaliit pienenisivät. (HäSa)

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic