fbpx
Uutiset

Kalliin kannen valinta ihmetys Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaupungin urakoitsijan valinta moottoritien katteen rakentamisessa hämmästyttää, sillä kaupunki valitsi tarjouksen, joka on noin 4,6 miljoonaa euroa halvinta tarjousta kalliimpi.

Tarjouskilpailu merkitsee myös, että moottoritielle ei rakenneta katetta suunnitellussa aikataulussa. Halvimman tarjouksen jättänyt Soraset Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen, joka on tukkeutunut valituksista.

Teknisen rakenteen tarjouskilpailussa ihmetyttää, että laatua korostettiin 40 prosentilla. Kaikki tarjoukset täyttivät kuitenkin kaupungin vaatimukset. Laatuvaatimuksilla muutettiin YIT:n ja Sorasetin euromääräisten tarjousten suhdetta yli 5 miljoonalla eurolla YIT:n hyväksi.

– On selvästi tehty kömmähdys, Soraset Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Sulavuori sanoo.

Tarjouksilla isot piste-erot
Sulavuoren mukaan tällaisissa urakkatarjouksissa laatuvaatimuksilla ei yleensä muuteta vertailuhintoja 40 prosentilla. Hänen mielestään pisteytyksessä tehtiin muutenkin aivan liian suuri ero tarjouksiin.

– Yleensä yritysten tarjousten laatupisteet mahtuvat sadan pisteen sisään. On kummallista, että YIT:lle ja Lemminkäiselle saatiin 300-400 pistettä enemmän kuin muille.

Hämeen Sanomat ei tavoittanut Hämeenlinnan tilaajajohtajaa Päivi Salorantaa, joka valitsi urakoitsijan. Hän on kuitenkin eri tiedotusvälineissä perustellut laatupisteiden suurta merkitystä kannen tärkeydellä.

– Kun on kyse arvioinnista ja ihmisten tekemästä työstä, niin ei se aina niin helppoa ole, Saloranta arvioi pisteyttämistä Radio Hämeelle.

Saloranta kertoo, että suuri joukko ihmisiä arvioi laatua eri kriteereillä ja eri näkökulmista.

– Lopputulos on kyllä aika luotettava ja niin hyvä kuin ikinä voikaan saada aikaan.

Sulavuoren mielestä laatupisteitä on myös jaettu virheellisesti. Samankaltaisista hyväksytyistä rakenteista on jaettu täysin toisistaan poikkeavia pisteitä.

– Toiselle on annettu yksi piste ja toiselle 7 pistettä ratkaisuista, joilla ei ole juuri mitään eroa. Vaikutukset urakkahintaan ovat olleet kymmeniä tai satoja tuhansia euroja, mutta tarjouskilpailussa vaihtoehtojen eroksi on saatu miljoonia.

Sulavuori epäilee, että Hämeenlinnan laatuarvioijat ovat antaneet pisteitä urakkatarjouksen kirjallisesta asusta.

– Ehkä insinöörimme eivät ole taitavia kirjoittamaan asioita, mutta heidän ratkaisunsa kuitenkin täyttävät vaatimukset.

Sulavuori korostaa, että kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet urakoitsijat ja kaikki heidän tarjouksensa ovat täyttäneet vaatimukset. Poikkeuksena tästä ovat YIT:n tunnelisuunnitelmat, joissa kuivatustilojen ja sen putken koko eivät vastaa tilaajan vaatimuksia.

– YIT:tä ei tästä lainkaan rangaista vaan sen tunnelisuunnitelmasta annetaan 8 pistettä, mikä on enemmän kuin kenellekään muulle.

Perusteluja ei ole kerrottu
Sulavuori ei ymmärrä, että pisteiden antamista ei lainkaan perustella. Hän ei ole pyynnöstä huolimatta saanut tietoa, millä perusteilla pisteitä on annettu.

– En oikeasti ymmärrä, mitä kaupunki saa maksamalla 5 miljoonaa euroa ylimääräistä kannesta.

Hämeenlinna pyysi kannen rakentamisesta kaksivaiheisesti niin sanotut suunnittele ja toteuta (st) urakkatarjoukset. Aluksi selvitettiin urakoitsijoiden kyky selviytyä suunnittelusta ja rakentamisesta, mikä aiheutti yhden urakoitsijan hylkäämisen.

Toisessa vaiheessa urakoitsijoilta pyydettiin tarkkojen ohjeiden mukaiset suunnitelmat ja euromääräiset tarjoukset. Kuuden yrityksen tarjousten arvo vaihteli 24,7:stä 32,6 miljoonaan euroon.

Tarjoussummia korjattiin laatupisteillä, joiden vaikutus oli 40 prosenttia urakkasummasta. Laatupisteitä annettiin yhdeksästä eri asiasta asteikolla 0-10. Pisteitä painotettiin niin, että pisteiden summan skaala oli 0-1000.

Pisteiden kokonaismäärällä alennettiin urakkatarjousten euromääräistä summaa niin, että täydet 1000 pistettä olisivat alentaneet tarjoushintaa 40 prosentilla vertailuhinnaksi.

YIT:n 831 laatupistettä alensivat siten yrityksen tarjouksen vertailuhintaa 33,24 prosentilla eli vajaalla 10 miljoonalla eurolla. Sorasetin 504 laatupistettä alensivat yhtiön tarjouksen arvoa 20,1 prosenttia eli 5,1 miljoonaa euroa. (HäSa)

Päättäjistä ei saa tietoa
Yhdyskuntalautakunta ei tehnyt päätöstä kansiurakasta. Lautakunta ei edes käsitellyt sitä, miten tarjouksia arvioidaan.

– Lautakunta ei päättänyt pisteytyksestä. Kilpailutusta käsiteltiin lautakunnassa, muttei sen sisältöä, sanoo yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Timo Saviniemi (kok.).

Hämeenlinnan tilaajajohtaja Päivi Saloranta on tavoitettavissa vasta 4. huhtikuuta.

– Elettiin kesäajassa, jolloin lautakunta ei kokoontunut. Hankkeella oli kiire, Hämeenlinnan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg sanoo.

Hämeenlinnan hallinnosta ei löydy henkilöä, joka osaisi sanoa, kuka tai mikä elin kaupungissa päätti laatupisteistä. Kaupunki ei niin ikään julkaise, ketkä antoivat laatupisteitä urakkatarjouksista. Syyksi tähän ilmoitetaan, että tiedot tarjouskilpailusta eivät ole vielä kokonaan julkisia.

– Asia on vain asianosaisjulkinen. Se ei ole yleistä riistaa, Dahlberg ilmoittaa.

Yhdyskuntalautakunta kokoontuu 4. huhtikuuta käsittelemään Sorasetin tekemää oikaisuvaatimusta. Puheenjohtaja Timo Saviniemi kertoo, että oikaisuvaatimus on kokouksen ainoana asiana.

– Mielelläni tutustun ensin tarjouspapereihin ja pisteytykseen ennen kuin kommentoin asiaa, hän sanoo.

Kaupunginhallitus ei ole puuttumassa
Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsenet saivat tietoa tarjouskilpailusta seminaarissa, joka pidettiin alkuviikolla.

– Ei ole käyty keskustelua, että kaupunginhallitus puuttuisi asiaan, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) kertoo.

Hän ei ota suoraan kantaa, onko laadun painottaminen 40 prosentilla oikein.

– En ole perehtynyt asiaan, koska kilpailutus on lautakunnan asia. Kansi on tehtävä laadukkaasti. Se ei ole pelkkä silta vaan osa kaupunkirakennetta.

Tilaajapäällikkö Dahlberg ei kerro, ketkä antoivat laatupisteitä urakkatarjouksista. Hän kuitenkin avaa menettelyä.

– Kaikkiaan yhdeksän työryhmää antoi laatupisteitä. Työryhmissä oli kaikkiaan yli 20 henkilöä, jotka olivat eri alojen asiantuntijoita.

Dahlbergin mukaan kaupungin virkamiesten lisäksi työryhmissä oli muun muassa Liikenneviraston ja Ely-keskuksen edustajia.

Soraset: “Yhtiötä on vähätelty”
– Tarjouskilpailun vieminen markkinaoikeuteen on minulle kova paikka. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt niin. Aina on selvitty puhumalla tai lievemmällä keinolla, oikaisuvaatimuksella, Sorasetin toimitusjohtaja Yrjö Sulavuori sanoo.

Sulavuori haluaa asian tuomioistuimeen, koska hänen mielestään kilpailuttamisessa on tehty niin pahoja periaatteellisia virheitä. Hän vakuuttaa tuntevansa lainsäädännön sekä sen sovellutukset. Sulavuoren yritys on osallistunut paljon vastaaviin tarjouskilpailuihin ja hän itse on Kuntaliiton konsulttiyrityksen kanssa kirjoittanut ohjeet kilpailutuksesta.

– Emme valita kuin juridisista seikoista, joissa on menetelty virheellisesti.

Sulavuorta myös harmittaa, koska hänen mielestään Hämeen Sanomat ja Hämeenlinnan kaupungin väki on vähätellyt Soraset-yhtiötä. On annettu käsitys, että kansiurakka olisi iso yritykselle. Hämeen Sanomissa on kirjoitettu, että yhtiön liikevaihto on 50 miljoonaa euroa.

– Konsernimme liikevaihto oli viime vuonna 104,5 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihto nousee 165 miljoonaan euroon.

– Kolmostien ja Kehä 3:n liittymässä teemme noin 60 miljoonan urakkaa. Meillä on Suomen suurimpia maantieurakoita. Hämeenlinnan kansi ei olisi meille iso urakka.

Menot