fbpx
Uutiset

Kalmun kaava valtuustolle

Kalmun osayleiskaava etenee nyt Riihimäen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Uuden asuinalueen kaupunkiin tuovasta osayleiskaavasta jätettiin kymmeniä muistutuksia. Niiden perusteella tehdyt muutokset olivat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvinnut asettaa uudelleen nähtäväksi.

Valion toiminta ja ammoniakkivuodon leviämisriski, Arolammin eritasoliittymä sekä maakaasuputken itälinjaus otettiin kaavassa huomioon.

Lukuisissa muistutuksissa esitettiin ydinkaupungin tiivistämistä, ettei kaupungin tarvitsisi avata uutta asuinaluetta. Muistutusta pidettiin aiheettomana, sillä kaupunkirakennetta tiivistetään joka tapauksessa.

Kaavoituksen tarpeellisuuden epäilijöille taas on todettu, että Kalmu on kaupungin kunnallistekniikkaa ja liikenneyhteyksiä lähinnä sijaitseva laajenemisalue.

Osassa muistutuksia pelättiin kaupungin pakottavan maanomistajat kaavoitussopimuksiin tai jopa pakkolunastavan maata.

Kaupungin vastine on, että sopimukset ovat sopijoiden välisiä eikä niihin pakoteta. Jollei maata kuitenkaan saada, käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lunastusta, kun lunastukseen on saatu ympäristöministeriön lupa.

Myös Kalmun maaseutumaisemakuvan puolesta pelkäävien muistutukset tyrmättiin toteamalla, ettei kaava-alueella sijaitse suuria peltokokonaisuuksia tai karjatiloja. (HäSa)

Menot