Uutiset

Kalmun kaavaesitys väljeni ja vihertyi

Riihimäkeläiset pääsevät tarkastelemaan Kalmun osayleiskaavaehdotusta, joka on nyt räätälöity uuteen uskoon muistutusten ja lausuntojen perusteella.

Asumiseen on lisätty väljyyttä laskemalla useilla alueilla tehokkuuksia. Vanha Kormuntie merkitään historialliseksi tielinjaksi. Yksityisten maanomistajien esittämistä luonnonsuojelualueista osa on nyt kaavassa metsää eikä enää asuinaluetta, jolloin rakennusala on pienentynyt noin tuhannella kerrosneliömetrillä. Karjatilan ja asutuksen suojaksi on jätetty sadan metrin vyöhyke.

-Asemakaavoituksessa ratkeaa, millaista asuinrakentamista Kalmuun tulee. Alue pysyy hyvin luonnonläheisenä, jolloin kaikkialta pääsee mutkattomasti suoraan metsään. Jos halutaan, ettei Kalmusta tule yksipuolista nukkumalähiöitä, on eri ikäpolville sekä sosiaaliluokille luotava mahdollisuus asua alueella omakoti-, rivi- ja jopa pienkerrostaloissa, miettii kaavoituspäällikkö Raija Niemi.

Asemakaavoituksen samoin kuin asuinalueiden toteutuksen pitäisi lähteä liikkeelle Herajoen Meijeriltä moottoritien tuntumasta kohti länttä. Vielä ei Raija Niemi voi antaa aikataulua edes asemakaavoituksen käynnistymiselle. Nyt uusittu osayleiskaavaehdotus etenee kaupunginhallitukseen ja uudelleen nähtäväksi.

-Jos osayleiskaavasta valitetaan, asemakaavoituksen aloittaminen siirtyy. Se voidaan käynnistää vasta osayleiskaavan vahvistuttua. Olemme toiveikkaan optimistisina arvioineet, että tonttien luovutus Kalmusta alkaisi vuonna 2014 ja päättyisi vuonna 2030, Raija Niemi toteaa.


Maanhankinta ratkaisematta

Ennen kuin kaupunki pääsee laatimaan asemakaavaa, on myös ratkaistava maanhankinnan ongelmat. Kaupunki on saanut viime vuosina ostettua yksityisiltä maata, mutta se ei vielä riitä kaavoituksen pohjaksi. Riihimäen kaupunki ei kaavoita yksityisten maita. Uudet asuinalueet kaavoitetaan kaupungin omistamille maille.

Kun Kalmun alueen suunnittelu käynnistyi vuonna 2007, kaupunki joutui linjaamaan myös suhtautumista pakkolunastukseen. Tuolloin ei lunastukseen lähdetty. Kaupunki neuvottelee edelleen maanomistajien kanssa maakaupoista, mutta jollei maata saada hankittua, kaupunginvaltuusto joutuu ratkaisemaan käytetäänkö pakkolunastusta.

Kaavoituspäällikkö Raija Niemi ei pidä yksityisten maanomistajien kanssa solmittavia kaavoitussopimuksia Kalmussa onnistuneena ratkaisuna. Maanomistajat eivät välttämättä myykään omakotitaloille kaavoitettuja maitaan, jolloin asuinalueesta tulee hajanainen.


Marketeille ei tilaa

Kalmussa lasketaan asuvan vuonna 2035 noin 4 000 asukasta 1 150 asunnossa.

Osayleiskaavassa on nyt varattu asuinalueiksi kaikkiaan 80 hehtaaria, josta peräti kolmasosa on viheralueita. Pientalojen lomaan on sijoitettu Vanhan Kormuntien ja Meijerin väliin koulu ja päiväkoti lähes kahden hehtaarin alueelle. Meijerintien läheisyydessä on varattu oma kuuden hehtaarin alue, jonne voidaan rakentaa liiketiloja erilaisille palveluille ja pienliikkeille. Isoja marketteja ei Kalmuun saa rakentaa.

Meijeri pääsee laajenemaan etelään ja pohjoisen suuntaan moottoritien varteen varataan teollisuudelle tilaa. Kaikkiaan teollisuusaluetta on runsaat 110 hehtaaria.

Heti Kalmun eteläpuolella pysyvät suojelluiksi esitetyt ikimetsät, Hiirenkallion lakialueen paahdeympäristö säilyy samoin kuin liito-orava- ja lintumetsät.

Osayleiskaavaa esitellään yleisölle Riihimäellä tiistaina 3. toukokuuta.